Betaalbaar Trivire jaarplan 2020

Een betaalbaar prijskaartje en eerlijke kwaliteit vinden wij het belangrijkste kenmerk van een sociale huurwoning. Juist om zo woningen te kunnen verhuren aan mensen met een laag of onzeker inkomen. We zorgen daarom dat ruim 85% van onze woningen goedkoop, betaalbaar of bereikbaar zijn.

Ook bij woningen met meer kwaliteit, bijvoorbeeld nieuwbouw, houden we de huren bewust sociaal. Dit betekent dat we soms, vanwege de betaalbaarheid, een lagere huur vragen voor woningen dan we feitelijk zouden kunnen vragen.

Een betaalbare woning voor elke portemonnee
We beseffen ons dat een betaalbare woning voor iedere huurder iets anders betekent. Daarom gaan we onze huurprijzen doorontwikkelen naar Passend Wonen. Daarmee bedoelen we dat het inkomen van de huurder en de huurprijs van de woning beter op elkaar worden afgestemd. We vragen van huurders met een hoger inkomen iets meer, om zo de laagste inkomens te kunnen ontzien.

We kijken naar individuele situaties en bieden maatwerk. Zo kunnen huurprijzen verhoogd, bevroren of zelfs verlaagd worden. Ook onderzoeken we wat ‘betaalbaar’ inhoudt voor verschillende typen huishoudens en hebben we aandacht voor de totale woonlasten.

“Om blijvend voldoende betaalbare woningen te kunnen bieden aan mensen met een relatief laag inkomen, zorgen we ervoor dat ruim 85% van onze woningen goedkoop, betaalbaar of bereikbaar zijn.”

Opgaven om rekening mee te houden
Natuurlijk heeft Trivire de huurinkomsten ook hard nodig om woningen te onderhouden, verduurzamen en om nieuwe woningen te bouwen. We werken dus aan betaalbaarheid, maar hebben daarbij ook steeds deze opgaven in ons achterhoofd. Voor de komende jaren gaan we in onze begroting daarom uit van huurinkomsten die gemiddeld meegroeien met het inflatiepercentage.

Meer dan alleen een prijskaartje
Het prijskaartje van een woning is niet het enige waar duurzaam betaalbaar wonen over gaat. Voor Trivire betekent het ook dat ons huurincassobeleid een sociaal karakter heeft en gericht is op het voorkomen van huisuitzettingen. We willen dat huurders die soms te maken hebben met grote schulden en armoede toch betaalbaar kunnen blijven wonen. We zien kansen om het huurprijsbeleid en de betaalbaarheid op zo’n manier in te zetten dat het een bijdrage levert aan de vitaliteit van onze wijken en buurten.

(4) Artikelen Betaalbaar

Passend wonen

Passend wonen

Als de prijskaartjes van de woningen betaalbaar zijn en goed passen bij de verschillende kwaliteit van woningen, is de volgende stap dat het inkomen van de individuele huurder ook past bij de huurprijs van zijn woning. Dat noemen we 'Passend wonen'. Het is daarbij belangrijk dat we bij het verhuren ...

Betaalbare woningen: nu én in de toekomst

Betaalbare woningen: nu én in de toekomst

Betaalbare prijskaartjes aan onze woningen zijn het vertrekpunt voor duurzaam betaalbaar wonen. Komend jaar bekijkt Trivire de plannen die we hebben voor onze woningvoorraad opnieuw en bepalen we hoeveel woningen goedkoop, betaalbaar, bereikbaar en duur-sociaal moeten zijn om de behoefte van de huidige huurders en woningzoekenden zo goed mogelijk te ...

Elke ontruiming is er één teveel

Elke ontruiming is er één teveel

Duurzaam betaalbaar wonen betekent dat onze bewoners geen betalingsachterstanden ontwikkelen of hun woning zelfs helemaal kwijtraken door een ontruiming. Veel van onze klanten hebben een laag inkomen. Sommige huurders hebben schulden en/of leven in armoede. Trivire zet zich, naast het betaalbaar houden van woningen én deze toewijzen aan de juiste ...

Vitale en gemengde buurten

Vitale en gemengde buurten

Wanneer we het over betaalbaarheid hebben, gaat het niet alleen over de huurprijzen. Huurprijsbeleid en betaalbaarheid zetten we ook in om de vitaliteit van buurten waar onze klanten wonen te versterken. Dat gaat altijd gepaard met andere investeringen in mensen en/ of stenen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in onderwijs, leefbaarheid ...

Cijfers 2020

Huurprijs

De percentages van huurwoningen die goedkoop, betaalbaar en bereikbaar zijn

Huurverhoging

De procentuele stijging van de huurprijzen voor de komende jaren

Berichten

Budgetcoach

Aan huurders die moeite hebben met het betalen van de huurprijs of dat in de toekomst verwachten, bieden we ook in 2020 weer kosteloos de ...

Verder

Doorstroommakelaar

De doorstroommakelaar van Trivire biedt huurders meer mogelijkheden en begeleiding bij de stap om een huis te vinden dat beter bij hen past. Zowel qua ...

Verder

Energiearmoede

Energiearmoede houdt in dat een huishouden de energierekening niet kan betalen of te veel moet bezuinigen op andere dingen om afsluiting van gas en licht ...

Verder