Bijzondere doelgroepen Trivire jaarplan 2020

Eén van onze belangrijkste opgaven is om een goede woonplek te bieden aan bijzondere doelgroepen. Deze groep is sterk aan het toenemen en dat heeft invloed op de ontwikkeling van wijken en buurten.

Als wij het hebben over bijzondere doelgroepen bedoelen we vooral kwetsbare mensen: kwetsbaar op fysiek, sociaal en/of financieel gebied. Vaak spelen er voor deze mensen verschillende dingen die het moeilijk maken om een betaalbaar dak boven hun hoofd te kunnen vinden of houden.

De juiste zorg en aandacht
Het is belangrijk dat wij deze mensen duurzaam laten wonen. Dit doen we door huisuitzettingen te voorkomen, dak-thuisloosheid tegen te gaan, ervoor te zorgen dat mensen de juiste zorg- en aandacht krijgen én buurten en wijken vitaal te houden.

“Wij geloven erin dat iedereen die duurzaam gehuisvest is, op eigen wijze, weer een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.”

Op zoek naar de beste woonplek
Samen met onze huurders, zorgorganisaties en gemeenten kijken we wat de beste plek is voor deze mensen om te wonen en welke begeleiding daarbij hoort. Dat noemen we duurzaam huisvesten. Hiermee bedoelen we de beste plek om te wonen voor de bewoner, maar zeker ook voor zijn directe omgeving. Wij geloven erin dat iedereen die duurzaam gehuisvest is, op eigen wijze, weer een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

(3) Artikelen Bijzondere doelgroepen

Duurzaam huisvesten

Duurzaam huisvesten

Wij denken dat we kwetsbare doelgroepen het beste kunnen bedienen wanneer we als maatschappelijke partners in het hulp- en zorgnetwerk in de Drechtsteden beter met elkaar samenwerken. Dit doen we vooral door goede en sluitende afspraken met elkaar te maken. Duurzaam huisvesten betekent niet alleen dat iemand een plek heeft om ...

Van beschermd wonen, naar beschermd thuis blijven

Van beschermd wonen, naar beschermd thuis blijven

In de toekomst blijven mensen met psychische of psychosociale problemen langer beschermd thuis wonen. Tenminste als het aan de gemeenten ligt. Wanneer deze mensen ondersteund worden door hun eigen omgeving is er minder behoefte aan beschermd wonen. Wij zien hier een belangrijk rol voor onze eigen organisatie. Ook Trivire gelooft ...

Samenwerken aan één opgave

Samenwerken aan één opgave

Als wij het hebben over bijzondere doelgroepen, bedoelen we vooral kwetsbare mensen. Dit zijn mensen die het door allerlei omstandigheden extra lastig hebben. Vaak spelen er voor deze mensen verschillende dingen die het moeilijk maken om een betaalbaar dak boven hun hoofd te kunnen vinden of houden. Om ervoor te ...

Cijfers 2020

Woningen bijzondere doelgroepen

Aantal woningen (zelfstandig en onzelfstandig) die beschikbaar zijn voor bijzondere doelgroepen

Berichten

Dordrecht is partner in Landelijk Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren

Samen met elf andere gemeenten in het land, neemt Dordrecht deel aan het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Doel van het Actieprogramma is om ...

Verder

Eén loket voor collectieve huisvestingsvragen

Wij zorgen dat bijzondere doelgroepen met een laag inkomen een fijne plek hebben om te wonen. Soms zijn dit mensen die zorg of begeleiding ontvangen ...

Verder