Duurzaam Trivire jaarplan 2020

Bij Trivire vinden we het belangrijk dat onze huurders comfortabel en betaalbaar wonen, nu en in de toekomst. Om dit mogelijk te maken hebben we duurzame en toekomstbestendige woningen nodig.

Met ‘duurzame woningen’ bedoelen we energiezuinige en milieuvriendelijke woningen, die technisch van een goede kwaliteit zijn. We zorgen ervoor dat de woningen ook in de toekomst aantrekkelijk blijven voor onze huurders. Kortom: goede woningen en een prettige woonomgeving waar onze huurders zich thuis voelen.

Investeren in duurzaamheid
Om deze aanpassingen mogelijk te maken investeren we volop in onderhoud, woningverbetering, renovatie en energiemaatregelen. Dit doen we zo efficiƫnt mogelijk om de kosten laag te houden en als organisatie financieel gezond te blijven. Hierbij maken we constant afwegingen tussen kwaliteit, betaalbaarheid en geld.

“Met ‘duurzame woningen’ bedoelen we energiezuinige en milieuvriendelijke woningen, die technisch van een goede kwaliteit zijn. “

Kennis uitwisselen
We willen nog intensiever gaan samenwerken met onze ketenpartners. Het uitgangspunt is om ruimte te maken voor inbreng van kennis en kunde, maar daarbij hoort ook verantwoordelijk zijn voor de eindresultaten.

Nadenken over de toekomst
In een portefeuilleplan hebben we de ambities voor de toekomst vastgelegd. Hierin staat hoe we de komende jaren willen groeien naar een woningvoorraad die nog beter aansluit bij de wensen van onze huurders en de maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor het toekomstbestendig is.

(5) Artikelen Duurzaam

Duurzame vastgoedportefeuille

Duurzame vastgoedportefeuille

Trivire wil woningen aanbieden die van goede kwaliteit zijn en die klaar zijn voor de toekomst. We spreken dan over een duurzame vastgoedportefeuille. We willen voldoende woningen, betaalbare woningen en technisch goede woningen in een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving. En natuurlijk betekent een duurzame vastgoedportefeuille ook dat onze woningen gefaseerd ...

Vastgoedsturing

Vastgoedsturing

Trivire kijkt op drie manieren naar haar vastgoed. Door de maatschappelijke bril: realiseren we onze maatschappelijke doelstellingen en draagt het vastgoed hier voldoende aan bij? Door de technische bril: staat het vastgoed er technisch goed bij en voldoet het aan de eisen van deze tijd? En als laatste door de ...

Werken aan duurzame woningen

Werken aan duurzame woningen

Trivire vindt het verduurzamen van haar vastgoed erg belangrijk. Allereerst omdat energiekosten, naast de huur, de grootste kostenpost is als het gaat om de woonlasten. Door hier slim mee om te gaan, willen we de energiekosten verlagen. Dat zorgt dat de woonlasten voor onze huurders op langere termijn betaalbaar blijven. ...

Goed onderhoud

Goed onderhoud

Bij Trivire vinden we het belangrijk dat huurders in goed onderhouden woningen wonen. We willen namelijk dat de kwaliteit van onze woningvoorraad aansluit bij de woonbehoefte van onze huurders en onze woningen hun waarde blijven behouden: nu en in de toekomst. Huurders zijn gedeeltelijk zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun ...

Nieuwe aanpak van energieprojecten

Nieuwe aanpak van energieprojecten

Om de grote duurzaamheidsopgave waar we voor staan te kunnen realiseren, is een versnelling in de aanpak van onze energieprojecten nodig. En dat vraagt dus van ons dat we op een nog slimmere manier omgaan met deze projecten. In 2020 gaan we daarom een aantal veranderingen doorvoeren. Allereerst gaan we projecten ...

Cijfers 2020

Nieuwbouwprojecten

De mate waarin geplande nieuwbouwprojecten duurzaam worden gebouwd

Energielabel

Het gemiddelde energielabel van onze woningen

Investeringen

Investeringen die tussen 2020-2029 gedaan worden op het gebied van duurzaamheid, renovatie, nieuwbouw en aankoop/terugkoop

Gasloos

We hebben de ambitie om in 2035 alle woningen gasloos aan te bieden aan klanten. Dit bouwen we komende jaren geleidelijk af

Berichten

Duurzamer Trivire

Bewuster bezig zijn met energieverbruik en hoe we omgaan met het gebruik van natuurlijke producten, vraagt om meer bewustwording. We moeten allemaal veel bewuster worden ...

Verder

Restwarmtenet

Een restwarmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en ...

Verder

Energielabels

Woningen met een gunstig energielabel zijn comfortabeler, verbruiken minder energie en dat is weer gunstig voor de woonlasten van onze huurders. De woningvoorraad van Trivire ...

Verder

Energietransitie

Om het wonen comfortabel en betaalbaar te houden, ook in de toekomst, investeert Trivire in duurzaamheid en energiebesparing. De stip aan de horizon hierbij is ...

Verder

Alle disciplines samen in een dedicated team

In 2019 zijn we een grootschalig energieproject gestart in Zwijndrecht: het P.J. Oudplein. Naast de energiebesparende maatregelen is er ook gekeken naar de benodigde verbeteringen ...

Verder