Organisatie Trivire jaarplan 2020

We willen onze huurders nóg beter van dienst kunnen zijn. Daarom blijven we in 2020 inzetten op het continu verbeteren van onze organisatie. We werken hiermee stapje voor stapje toe naar een organisatie die wendbaar is en steeds makkelijker kan inspelen op de veranderingen.

Onze medewerkers moeten hierdoor steeds vaker zelfstandig goed afgewogen beslissingen nemen, waarbij ze altijd de klant in het achterhoofd houden. Dit is een verandering die in 2019 is ingezet, maar dit jaar nog de nodige aandacht vraagt. Medewerkers worden steeds meer eigenaar van verschillende oplossingsrichtingen en daarmee vaandeldragers van onze organisatie.

Samen zijn we Trivire
Trivire zijn we met z’n allen. We zijn dus ook allemaal aanspreekbaar op wat we als organisatie doen. Voor leidinggevende collega’s vraagt dit in 2020 een verdere ontwikkeling in leiderschap. We doen tenslotte dingen anders dan hiervoor.

“Medewerkers worden steeds meer eigenaar van verschillende oplossingsrichtingen en daarmee vaandeldragers van onze organisatie.”

Banden met partners versterken
We staan er gelukkig bij verschillende vraagstukken niet alleen voor. Zo werken we veel samen met verschillende maatschappelijke partners in de Drechtsteden. Verbinding met én uitbreiding van ons netwerk is dit jaar dan ook een belangrijke pijler. Samen met hen kunnen wij echt een verschil maken voor huurders. Met elkaar werken we elke dag aan de tevredenheid van onze klanten door ze een thuis te bieden voor nu en in de toekomst. Duurzaam wonen noemen we dat. Dit vraagt om goede huizen die betaalbaar zijn en ook voldoen aan de (energie)wensen van nu en straks.

Een nieuw ondernemingsplan
De uitgangspunten in ons ondernemingsplan sluiten niet meer goed aan bij de stappen die we als organisatie hebben gezet en de ontwikkelingen in de maatschappij. Daarom komen we in 2020 met een nieuw ondernemingsplan. En dat betekent ook een nieuwe positionering voor onze organisatie. Hiermee bedoelen we dat wij iedereen die met ons te maken heeft op de hoogte brengen over onze nieuwe koers die wij gaan kiezen.

(4) Artikelen Organisatie

Optimale samenwerking

Optimale samenwerking

Het wordt steeds moeilijker om oplossingen te bedenken voor duurzaam en succesvol wonen. Hierbij hebben we onze maatschappelijke partners hard nodig en zij ons. We merken in de praktijk van alle dag dat ‘samen’ echt het verschil maakt. Het belang van een goed netwerk waarin we elkaar makkelijk weten te ...

De portemonnee van Trivire

De portemonnee van Trivire

Net zoals dat thuis gaat, komt er ook bij Trivire geld binnen en wordt er geld uitgegeven. We noemen dat ‘de portemonnee van Trivire’. De belangrijkste inkomstenbron voor Trivire is natuurlijk de huuropbrengst. Deze is voor 2020, inclusief de vergoeding voor de servicekosten, begroot op € 103 miljoen. Het meeste ...

Ontwikkeling leiderschap

Ontwikkeling leiderschap

In de periode vanaf eind 2018 tot medio 2019 hebben de acht teamleiders van Trivire een indrukwekkende leiderschapsreis met elkaar gemaakt. Tijdens deze reis hebben zij inhoudelijk veel over het succesvol vervullen van hun rol als ‘leider’ geleerd. En was er aandacht voor het beter leren kennen van elkaar, waardoor ...

Nieuwe positionering

Nieuwe positionering

De koers van onze organisatie staat beschreven in een ondernemingsplan. Wat we gaan doen, hoe we het gaan doen en voor wie we het doen: dat is in dit plan te lezen. Omdat de wereld om ons heen verandert, en dus ook andere dingen van ons vraagt, werd het tijd ...

Cijfers 2020

Bedrijfspand

Het nieuwe bedrijfspand wordt duurzaam gebruikt. Trivire beslaat 62%, waardoor huurders 34% van het pand kunnen gebruiken. 4% bestaat uit gezamenlijke ruimtes

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim percentage waarnaar we streven

Voorbeeldrol

Mate waarin we willen dat de voorbeeldrol van leidinggevenden binnen Trivire stijgt

Partners

Trivire werkt samen met vele partners, die we kunnen indelen in 5 categorieën: sociale wijkteams, gemeenten, zorg- en welzijnspartijen, vrijwilligersorganisaties en politie

Berichten

Strategisch Personeelsplan

Trivire is een organisatie die zich wil blijven ontwikkelen en verbeteren. Iets wat alleen kan met voldoende professionele medewerkers. Een strategisch personeelsplan is een hulpmiddel ...

Verder