Sociaal Trivire jaarplan 2020

Bij Trivire willen we natuurlijk dat onze huurders een fijn en betaalbaar thuis hebben. Maar we vinden het ook belangrijk dat mensen bij ons terecht kunnen met hun vragen en ideeën. Over hun woning, de woonomgeving of met een wens om actief te worden in hun buurt of woongebouw.

We merken dat de formele vertegenwoordiging van de huurders, zoals de Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT) en bewonerscommissies, waardevol zijn in het verzamelen van feedback. Maar er is ook een groep huurders die op een andere manier wil meepraten. Hier spelen wij graag op in, omdat we het belangrijk vinden om zoveel mogelijk huurders te betrekken bij wat we doen. Daarom gaan we ook op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren van participatie waarbij een brede groep huurders op hun eigen manier met ons mee kan denken en doen.

Veranderende doelgroep
De afgelopen jaren is de samenstelling van onze doelgroep veranderd. Huurders zijn mondiger geworden, maar tegelijkertijd groeit ook de groep kwetsbare huurders flink. Die diversiteit aan huurders vraagt om flexibiliteit aan onze kant, bijvoorbeeld in contactmogelijkheden. De ene huurder wil het liefst per telefoon contact, terwijl de ander juist liever even langskomt voor een persoonlijk gesprek. Ook zoeken we naar manieren om contact te leggen met bewoners die dit zelf niet zo makkelijk doen.

“We willen dat huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Pas als zij ons beoordelen met minimaal een 8, zijn wij ook tevreden.”

Klant tevreden? Wij tevreden
We willen dat de huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Pas als zij onze dienstverlening beoordelen met minimaal een 8 zijn wij ook tevreden. Het is belangrijk om goed te luisteren naar wat ze van ons verwachten. Zo kunnen we onze dienstverlening beter aansluiten op de behoeften van onze huurders en hen meer betrekken bij hun woning, de wijk, ons beleid en projecten.

In gesprek met onze huurders
Wij meten op verschillende manieren of huurders tevreden zijn over hun buurt, woning en/of onze dienstverlening. Dit doen we onder andere door ‘tevredenheidsmetingen’ uit te voeren. Ook voeren we gesprekken over specifieke onderwerpen of werken we samen met onze klanten aan een bepaald project. Voorbeelden zijn het gebruik van een digitaal klantenpanel, het organiseren van luisterpanels, het jaarlijks uitvoeren van het Trivire bewonersonderzoek en participatieactiviteiten op buurt- en wijkniveau.

(3) Artikelen Sociaal

Ruimte voor dienstverlening op maat

Ruimte voor dienstverlening op maat

Wij merken dat niet iedere huurder op dezelfde manier zaken met ons wil regelen. Er is een groep huurders die heel goed in staat is om zelf (online) zaken af te handelen. Er is ook een groep die het nog steeds op prijs stelt om het contact met Trivire telefonisch ...

Luisteren en samen doen

Luisteren en samen doen

Nog te vaak gebeurt het dat wij met een oplossing naar huurders toe gaan waar zij niet tevreden over zijn. Terwijl wij zelf juist het idee hebben dé oplossing voor hun probleem of vraag te bieden. We vergeten dan vaak het belangrijkste: echt luisteren. Luisteren naar wat de huurder zelf ...

Vaker informeel meedenken

Vaker informeel meedenken

Wij vinden het belangrijk dat de ideeën die wij hebben, worden besproken met huurders en dat zij ons daarbij adviseren. Op dit moment gebeurt dit in de bestaande bewonerscommissies en de HPT. En daar zijn we als Trivire heel blij mee, maar we willen meer. We zien een groeiende behoefte van ...

Cijfers 2020

Klantenportaal

Het percentage dat actief gebruik maakt van het online klantenportaal

Passend wonen

95% van alle verhuurde woningen moet passen bij het inkomen van de huurder

Klantcontact

Digitale communicatie, via social media, de website en het huurdersportaal, krijgt een grotere rol. Natuurlijk blijven we ook telefonisch en in persoon bereikbaar

Berichten

Dienstverlening met gevoel

Een deel van onze huurders heeft dagelijks te maken met grote zorgen en stress. Dit zorgt ervoor dat zij zaken vergeten, korte termijn keuzes maken ...

Verder

Proces klachtafhandeling

Ondanks dat klanten bij Trivire kunnen kiezen op welke manier zij hun vraag aan ons stellen en wij er alles aan doen om de vragen ...

Verder

In gesprek met de huurder

Echt in gesprek gaan met huurders: dat is waar we meer aandacht voor willen hebben. Wie zijn onze huurders? Wat is voor hen belangrijk? En ...

Verder

Dag van de klant

In de Klantvisie hebben we als Trivire beschreven welke positie we willen dat onze klanten innemen in onze organisatie en hoe wij met hen om ...

Verder