Woonomgeving Trivire jaarplan 2020

Huurders die fijn wonen in een betaalbare en goed onderhouden woning; daar gaan we bij Trivire voor. Als bewoners met plezier in hun buurt wonen, noemen we dit een vitale wijk. In zo’n wijk kennen buren en omwonenden elkaar en zorgen ze voor elkaar. Ze benutten hun kwaliteiten en weten zo nodig zelf de weg naar hulpverlening te vinden.

Wij proberen een zo compleet en goed mogelijk beeld te krijgen van deze (bewoners)beleving zodat we, samen met onze partners, kunnen inspelen op wat een buurt of wijk nodig heeft. Het meetinstrument leefbaarheid helpt ons daarbij.

De juiste balans vinden
Soms lijkt het alsof het huisvesten van bijzondere doelgroepen en het leefbaar houden van wijken op gespannen voet met elkaar staan. De kwetsbaarheid in wijken neemt toe, terwijl maatschappelijke organisaties zich verder terugtrekken. Dit maakt het moeilijker om oplossingen voor duurzaam en succesvol wonen te bedenken. Trivire wil graag iets in deze dynamiek kunnen betekenen, daarom vraagt dit om extra aandacht van onze organisatie.

“Met elkaar weet je beter wat er speelt in een buurt of wijk en kun je samen gericht inzetten op verbeteringen.”

Samen kom je verder
We zetten, samen met bewoners en partners, beheer in daar waar dit het hardst nodig is. We zoeken samen naar de juiste balans in woongebouwen, waardoor alle bewoners naar tevredenheid kunnen wonen. Een goed netwerk is daarbij belangrijk, maar nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Dit terwijl we juist zoveel van elkaar kunnen leren: van succesvolle projecten van onze collega-corporaties en maatschappelijke partners. Met elkaar weet je beter wat er speelt in een buurt of wijk en kun je samen gericht inzetten op verbeteringen.

(3) Artikelen Woonomgeving

Waarborgen vitaliteit wijken en buurten

Waarborgen vitaliteit wijken en buurten

In sommige wijken is de vitaliteit laag. Dat kan meerdere redenen hebben. De Planetenbuurt in Zwijndrecht is hier een voorbeeld van. Wij verhuren hier 400 woningen. Armoede, werkeloosheid, psychische problematiek, overlast en een gemis aan organisatiekracht om zelfstandig aan de eigen problematiek te werken, zorgen ervoor dat het ontwikkelperspectief voor ...

Goede netwerken maken het verschil

Goede netwerken maken het verschil

We merken in de dagelijkse praktijk dat ‘samen’ echt het verschil maakt. Het belang van een goed netwerk, waarin we elkaar makkelijk weten te vinden, is voor iedereen duidelijk. Maar waarom hebben we elkaar dan steeds harder nodig? Omdat we een toename zien van het aantal mensen met verward gedrag. Ook ...

Interventies met en voor bewoners

Interventies met en voor bewoners

Wij geloven dat iedereen iets kan bijdragen aan zijn of haar omgeving. Daarom vinden we het als Trivire belangrijk om te stimuleren dat bewoners participeren in hun buurt of wijk. In 2020 gaan we dan ook aan de slag met een tweetal experimenten. In deze experimenten staan het tegengaan van ...

Cijfers 2020

Waardering woningen

Alle woningen moeten minimaal een 7 krijgen van de bewoners

Leefbarometer

We streven ernaar dat de wijken een voldoende scoren op de leefbarometer

Berichten

Buurtaanpak Zwijndrecht

De Buurtaanpak in Zwijndrecht vinden we als Trivire een mooi voorbeeld van hoe je met samenwerken veel meer kunt bereiken. Binnen de Buurtaanpak in Zwijndrecht ...

Verder

Pop-up wijkkantoor Oud Krispijn

Trivire en haar maatschappelijke partners merken dat er in de wijk Oud Krispijn in Dordrecht een groot wantrouwen is tegen hulpverlenende instanties. Dat wantrouwen zorgt ...

Verder

Maatschappelijke contracten

In de Kapiteinflats in Zwijndrecht worden in 2020 een aantal zogenoemde ‘maatschappelijke huurcontracten’ aangeboden. Huurders die wat voor hun omgeving willen betekenen, krijgen een woning ...

Verder

Eenzaamheid en ondersteuning

In veel woongebouwen van Trivire wonen oudere mensen, die wel wat aanspraak of hulp kunnen gebruiken. In de praktijk blijkt dat het goed werkt wanneer ...

Verder