'Wij helpen mensen een woning te vinden die past bij hun budget'

Betaalbaar Trivire resultaten 2016

Trivire streeft naar voldoende betaalbare woningen voor haar huurders. We willen vraag en aanbod in de verschillende huursegmenten zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten.

Om dit te bereiken kijken we goed naar de behoefte(n) van onze klanten. We zoeken naar de beste match voor een huurder en kijken niet alleen naar een marktconforme huurprijs.

Soms vragen we daarom een huurprijs die lager ligt dan misschien commercieel mogelijk is. Het moet dan natuurlijk wel binnen onze mogelijkheden passen. In 2016 hebben we het huurprijsbeleid hierop aangepast en dat heeft positieve effecten op het aantal betaalbare én beschikbare woningen.

Betalingsachterstand

Daarnaast voeren we actief beleid om betalingsachterstanden zoveel mogelijk te vermijden. Achterstanden kunnen snel oplopen en grote problemen veroorzaken. Door snel in actie te komen en regelingen te treffen kunnen we dit voorkomen. De huurachterstand was < 1 % en dat was ook ons streven voor 2016.

Opbrengst duurdere woningen

Naast de kernvoorraad van woningen voor mensen met een laag inkomen óf bijzondere doelgroepen, verhuren we ook nog ander vastgoed, zoals duurdere huurwoningen, bedrijfsruimten en garages. Dit noemen we de flexibele schil. Dit vastgoed wordt commercieel verhuurd. Het rendement wat we hiermee halen zetten we weer in voor onze andere opgaven.

(2) Artikelen Betaalbaar

Passende woonlasten

Passende woonlasten

Bij Trivire maken we ons hard voor het huisvesten van mensen met lagere inkomens en bijzondere doelgroepen. Daarvoor moeten de woningen uit ons aanbod huurprijzen hebben die passen bij deze doelgroepen. Sinds afgelopen jaar hanteren we daarom een nieuw huurprijsbeleid. Hierbij spelen verschillende onderdelen een rol. De grootte van de ...

Betalingsachterstand laag houden

Betalingsachterstand laag houden

Huurachterstand Bij Trivire doen we ons best om geschikte en betaalbare woningen beschikbaar te stellen, die passen bij het budget van de huurder. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Trivire heeft verschillende opties beschikbaar om eventuele betalingsachterstanden te voorkomen. Bijvoorbeeld een betalingsregeling of advies van een financieel medewerker Wonen. Doelstelling voor ...

Berichten

Verkoop van vastgoed

In de begroting 2016 was de verkoop van 77 woningen en 7 garages gepland. In werkelijkheid zijn 61 woningen en 13 garages verkocht. Het aantal ...

Verder

Huurverhoging voor 2016

Trivire heeft in 2016 voor alle huurders een huurverhoging van 1% doorgevoerd. We vinden het belangrijk dat onze woningen betaalbaar en bereikbaar blijven door onze ...

Verder