'Het is geen vraag of we duurzame oplossingen kiezen, wel hoe'

Duurzaam Trivire resultaten 2016

Duurzaam wonen en werken vraagt inspanning en geduld. Stukje bij beetje zetten we bij Trivire dan ook échte stappen op dit gebied. We wekken stroom op en voeren energiebesparende maatregelen en slimme toepassingen voor verwarming door in onze woningen én op kantoor. Het zijn voorbeelden die bijdragen aan de maatschappelijke opdracht van duurzaamheid.

Trivire neemt deze opdracht zeer serieus. We doen wat we kunnen. Of het nu om nieuwbouw, renovatie of onderhoud gaat. Steeds kijken we op welke manier we kunnen kiezen voor duurzame oplossingen.  En als we voordeel halen uit energiebesparing, dan gebruiken we dat zoveel mogelijk in de verlaging van de woonlasten van de huurder.

 

 

Werken aan energielabel B

In Dordrecht is er een Restwarmtenet aanwezig. Afvalverwerkingsbedrijf HVC levert restwarmte, die vrijkomt bij de verbranding van afval, via een netwerk aan bij diverse partijen. Ook Trivire maakt gebruik van deze restwarmte in een deel van haar woningen en dit neemt in de toekomst alleen nog maar meer toe. Hiermee gebruiken we warmte die anders verloren zou gaan en verlagen we het energielabel. In 2024 willen we dat alle woningen op een gemiddeld verbruik zitten van energielabel B. Hier gaan we de komende jaren verder aan werken.

Duurzaam werken op kantoor

Los van de inspanningen voor onze woongebouwen, hebben we ook kritisch naar ons kantoor gekeken. Hoe kunnen we als zakelijke organisatie efficiënt en bewust werken. Dit heeft geleid tot aanpassingen met zonne-energie, andere verlichting en hergebruik van energie.

(4) Artikelen Duurzaam

Duurzaamheid toegepast

Duurzaamheid toegepast

Bij Trivire zijn we op meerdere manieren continu bezig met duurzaamheid. Op verschillende locaties, verspreid over Dordrecht en Zwijndrecht, zijn we aan de slag om bestaande woningen energiezuiniger te maken. We doen dat bijvoorbeeld met aansluitingen op het Restwarmtenet of door het toepassen van warmte-pompsystemen. Ook bij renovaties kijken we ...

Toekomstbestendig vastgoed

Toekomstbestendig vastgoed

Om ervoor te zorgen dat we ons vastgoed op lange termijn volgens onze strategie en de vijf kernopgaven beschikbaar kunnen (blijven) stellen aan onze doelgroepen zijn in 2016 verschillende maatregelen genomen. Zo zijn verschillende woningen gesloopt, is nieuwbouw gepleegd én gerenoveerd. Sloop Trivire realiseert aan het Wiardi Beckmanplantsoen in Dordrecht 59 nieuwe ...

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Ook in onze eigen bedrijfsvoering hebben we de afgelopen jaren bewust een aantal ‘groene’ veranderingen doorgevoerd. Zo wordt een deel van ons kantoor verwarmd door een op houtsnippers (snoei-afval) gestookte ketel. In datzelfde deel van ons kantoor maken we gebruik van energiezuinige LED-verlichting en zijn PCM-klimaatplafonds geplaatst. In die plafonds ...

Duurzaam in cijfers

Duurzaam in cijfers

De gemiddelde Energie-Index is in 2016 verbeterd van 2,03 naar 1,97. Wanneer de toepassing van het Restwarmtenet (wat valt binnen de zogenoemde Energiemaatregelen op gebiedsniveau (EMG)) wordt meegenomen, komt de Energie-Index zelfs uit op 1,95. Dit komt grofweg overeen met een indeling halverwege het voormalige energielabel D. Hiermee is weer een ...

Berichten

Groen gerenoveerd

Een ander in het oog springend project in 2016 was de renovatie van de 40 eengezinswoningen in het complex Groen van Prinstererplantsoen en omgeving in Zwijndrecht. ...

Verder

Zonne-energie in Zwijndrecht

Aan de Karel Doormanlaan in Zwijndrecht is begin 2016 de Multi Functionele Accommodatie (MFA) van wijkgebouw Hart van Meerdervoort opgeleverd. Het bijzondere aan dit complex ...

Verder

Een warm huis met restwarmte

In 2012 heeft Trivire een overeenkomst gesloten met afvalverwerker HVC voor het aansluiten op het restwarmtenet. Dit net moet nog voor het overgrote deel aangelegd ...

Verder