'We willen onze klant maximaal bedienen'

Organisatie Trivire resultaten 2016

We vinden het als Trivire belangrijk dat we ons budget op de juiste plaats en moment uitgeven. Dat vraagt om een organisatie die efficiënt en effectief werkt.

Om die reden heeft Trivire in 2016 een reorganisatie doorgemaakt en een nieuwe structuur in gebruik genomen. Met het team dat blijft, willen we ons maximaal inzetten voor onze klanten. Daarom zijn ook alle processen onder de loep genomen en verbeterd.  Vanuit het proces kijken we wat nodig is en gedaan moet worden.  En waar mogelijk gaan we daarbij meer digitaal werken.

Aandacht voor medewerkers

Tijdens de reorganisatie hebben we als Trivire afscheid genomen van 30 medewerkers. Voor de vertrekkende medewerkers is er een sociaal plan opgesteld, zodat zij goed verzorgd de organisatie konden verlaten.

 

 

Met de medewerkers die zijn gebleven is een cultuurtraject opgestart. Belangrijk hierin zijn de nieuwe cultuurwaarden: eigenaarschap, open communicatie, een lerende organisatie willen zijn en samenwerken. Samen hebben we deze waarden vastgesteld en zijn we aan de slag gegaan om te kijken wat zij betekenen voor ons werk en handelen. Het cultuurtraject loopt door in  2017.

Trivire is gezond

In het huishoudboekje van woningcorporaties in Nederland heeft een verschuiving plaatsgevonden van de waarde van het vastgoed. We moeten tegenwoordig vanuit de overheid de marktwaarde opnemen. Dit kan tot een vertekend beeld leiden als je de cijfers van 2016 en 2015 gaat vergelijken.
Bij het doorrekenen van enkele zwaar weer scenario’s blijkt dat Trivire gezond is en hebben we voldoende ruimte om onze ambities waar te maken en tegenslagen op te vangen.

(4) Artikelen Organisatie

2016: Het jaar van verandering

2016: Het jaar van verandering

Het jaar 2016 stond vooral in het teken van verandering. Verandering die nodig was, omdat de maatschappij verandert en Trivire de wens heeft om efficiënter en effectiever te werken. Tegelijk willen we graag onze klant maximaal bedienen. Er waren veranderingen op veel verschillende vlakken. De verandering die het afgelopen jaar ...

Het financiële plaatje

Het financiële plaatje

Algemeen De politieke en economische ontwikkelingen van dit moment beperken de mogelijkheden voor corporaties. Het wordt bijvoorbeeld een steeds grotere uitdaging voor corporaties om financieel gezond te blijven. Trivire neemt hierin haar verantwoordelijkheid. De formatie is afgeslankt en de bedrijfsprocessen, waaronder de vastgoedsturing, zijn geoptimaliseerd.Dit wordt in 2017 voortgezet, waarbij ook ...

Van activiteitgericht naar procesgericht

Van activiteitgericht naar procesgericht

Om onze klanten beter en efficiënter te kunnen helpen, moest er binnen Trivire een verandering plaatsvinden. De organisatie moest meer procesgericht in plaats van organisatiegericht gaan werken. Met behulp van de lean-methodiek zijn processen in de gehele organisatie onder de loep genomen en  zijn verbeteringen doorgevoerd. In eerste instantie is ...

Bestuur en partners van Trivire

Bestuur en partners van Trivire

Governancecode Trivire is een stichting met een Raad van Commissarissen (RvC) en een eenhoofdig bestuur. Trivire heeft haar Governancestructuur ingericht op basis van de Aedescode en de Governancecode. Sinds 2015 is er sprake van een nieuwe Governance Code voor woningcorporaties en de herziene Woningwet 2015. Deze stelt dat bij elke woningcorporatie ...

Berichten

Ketenpartners

Trivire vindt dat de mensen in de Drechtsteden er baat bij hebben dat gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen samen optrekken om passende huisvesting te verzorgen.  Hierbij ...

Verder

Relatiedag

Op 2 november 2016 was de Relatiemiddag Trivire 2016. De bijeenkomst vond plaats in het Duurzaamheidscentrum Weizigt in Dordrecht. Dit jaar stond deze dag in ...

Verder

Van de voorzitter

In een jaaroverzicht mag een verslag van de Raad van Commissarissen natuurlijk niet ontbreken. Voor Trivire was 2016 een jaar van veel veranderingen met grote ...

Verder

De score van Trivire

Op 24 november 2016 is de derde editie van de Aedes benchmark gepresenteerd. Hierin worden de onderlinge prestaties van corporaties vergeleken. In het onderzoek worden ...

Verder

Verbeterde dienstverlening door nieuw klant contact centrum

Bij Trivire willen we onze klanten graag zo goed mogelijk bedienen op basis van hun behoefte(n). Daarom zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen om in ...

Verder

Met wie we nog meer samenwerken

Erkend leerbedrijf Sinds 2012 is Trivire een erkend leerbedrijf voor de functie ‘middenkaderfunctionaris bouw’.   Koopgarant® en Koopcomfort® Trivire is licentiehouder van Koopgarant® en Koopcomfort®. Deze producten worden gevoerd ...

Verder