'Van overal een beetje naar gerichte aanpak'

Woonomgeving Trivire resultaten 2016

Wat is een fijne plek om te wonen en te leven? De woning, de buurt, weinig overlast van anderen. Alles bij elkaar maakt dat onze huurders ergens wel of niet prettig wonen.

Trivire werkt aan de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. Voorheen deden we dit allebei een beetje en overal. Dat hebben we in 2016 veranderd. Voortaan zetten we onderhoud van onze woningen en activiteiten op het gebied van de leefbaarheid in wijken en buurten daar in waar dit het hardst nodig is.

Concreet betekent dit dat wij de mensen en middelen die wij beschikbaar hebben voor leefbaarheidsactiviteiten veel gerichter en specifieker in gaan zetten op die plekken binnen ons bezit, waar de behoefte aan deze ondersteuning het grootst is.

Daarnaast moet ook de kwaliteit van onze woningen passen bij de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningen voor onze doelgroepen.

Leefbaarheid in kaart

In 2016 is Trivire gestart met Wijkbeheer Nieuwe Stijl. Met dit nieuwe wijkbeheer willen we meer zicht krijgen op de leefbaarheid in de wijken en buurten waar Trivire actief is. Daarom gaan we een nulmeting doen. Hiermee brengen we de leefbaarheid in kaart en hebben we een goed instrument om te bepalen waar we ons budget aan uitgeven.

 

(2) Artikelen Woonomgeving

Kosten van onderhoud stijgen

Kosten van onderhoud stijgen

Om te zorgen dat de woonomgeving zo plezierig mogelijk blijft, is het belangrijk woningen tijdig te onderhouden. De jaarlijkse begroting voor het onderhoud van ons vastgoed bestaat uit een aantal onderdelen: Niet planmatig onderhoud (NPO) , hieronder valt reparatie- en mutatieonderhoud Contractonderhoud Planmatig onderhoud (PO) Niet Planmatig Onderhoud (NPO) In 2016 zijn er ...

Wijkbeheer nieuwe stijl

Wijkbeheer nieuwe stijl

In 2016 is in vrijwel alle wijken de nieuwe werkwijze ‘Wijkbeheer Nieuwe Stijl’ geïmplementeerd. Trivire heeft huurders zelf de keuze gegeven over de inzet van wijkbeheer, omdat zij het belangrijk vindt dat huurders inspraak hebben in de kwaliteit van de dienstverlening van Trivire. Daarnaast moet Trivire zich door veranderde regelgeving meer focussen ...

Berichten

Convenant overlast en ondermijning

In Dordrecht is in maart 2013 het Convenant Samenwerkingsverband ‘Aanpak Overlast en ondermijning Dordrecht’ getekend. Dit convenant beschrijft de samenwerking bij intensieve overlastsituaties. Het geeft ...

Verder

Extra aandacht in Zwijndrecht

Project Kort Ambacht en Noord (KAN) In een aantal aandachtswijken willen we graag de leefbaarheidsproblemen aanpakken. Zo zijn we voor de wijken Kort Ambacht en Noord ...

Verder

Leefbaarheid in kaart

Trivire vindt het belangrijk om de leefbaarheid in buurten en wijken op peil te houden. Maar hoe meet je nou zoiets als ‘leefbaarheid’? Op dit ...

Verder

Trivire Tientje

Met de invoering van de herziene Woningwet 2015 is sponsoring niet langer toegestaan. Per 1 januari 2016 wordt er door Trivire dan ook niet meer gesponsord. ...

Verder