Betaalbaar Trivire resultaten 2017

We willen voldoende goedkope huurwoningen kunnen verhuren aan onze huurders. Tegelijk werken we aan kwaliteitsverbetering van de woningen met o.a. energiezuinige maatregelen. Het is daarbij een uitdaging om de prijs en de kwaliteit in evenwicht te houden

We kijken steeds naar creatieve mogelijkheden om het aantal huurwoningen in de verschillende segmenten gelijk te houden én te werken aan kwaliteit en duurzaamheid. Zo werken we met elkaar aan de betaalbaarheid van onze woningen.

Bij Trivire doen we dagelijks ons best om wonen voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar te houden. Het is belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn die passen bij de behoeften en mogelijkheden van onze klanten. En daar waar de mogelijkheden van onze klanten zich positief ontwikkelen, stimuleert Trivire hen waar dat kan om door te stromen op de woningmarkt. Zo werken we samen met elkaar aan betaalbaarheid en een goede en sociale verdeling van de woonruimte in de Drechtsteden.

 

Effecten van een wisselend inkomen 

De arbeidsmarkt is meer en meer flexibel en dat zorgt ervoor dat mensen ook een wisselend inkomen hebben. Wanneer het inkomen daalt kan het gebeuren dat mensen in een te dure woning wonen, waardoor een woning misschien niet meer betaalbaar is. Een woonquote is de verhouding tussen woonlasten en inkomen. We hebben het afgelopen jaar twee experimenten gedaan om te kijken of we hier pro-actief mee aan de slag kunnen.

 

Huurverhoging 

In 2017 is een huurverhoging tussen 0 % en 0,3 % doorgevoerd voor al het vastgoed in de DAEB-tak.  Dit zijn de woningen voor mensen met een laag inkomen óf bijzondere doelgroepen. Deze huurverhoging lag in de lijn van het advies van de Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT).  Voor het andere vastgoed, zoals duurdere huurwoningen, bedrijfsruimten en garages is een huurverhoging van 1 % gehanteerd. Dit vastgoed noemen we de flexibele schil en wordt commercieel verhuurd. Het rendement wat we hiermee halen zetten we weer in voor onze andere opgaven.

(2) Artikelen Betaalbaar

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Betaalbaarheid en beschikbaarheid Het huurprijsbeleid van Trivire regelt dat we voldoende goedkope woningen kunnen verhuren. Dit doen we in verschillende huursegmenten die bepaald zijn op basis van woningmarktonderzoeken en woningmarktanalyses. Hieronder staan deze segmenten beschreven: Goedkoop         huur lager dan € 414,- per maand Betaalbaar        huur tussen € 414,- ...

Woonquotes

Woonquotes

Een wisselend inkomen In de sociale huursector krijgt de betaalbaarheid van woningen meer aandacht.  Dat vinden we terecht. Meer en meer mensen hebben, doordat de arbeidsmarkt zo flexibel is, een wisselend inkomen. Bij de start van een huurovereenkomst zijn de inkomensgegevens van een huurder bekend. Alleen weten we niet hoe dit ...

Cijfers

Huurprijs

Aantal woningen per prijscategorie

Gemiddelde huurprijs

Per woning per maand en jaar

Nieuwe woningen

Opgeleverd in 2017

Berichten

Mutaties

In 2017 zijn 1.069  mutaties uitgevoerd. De mutatiegraad is hiermee 7,6 % van het totaal aantal woningen van Trivire. In 2016 lag dit met 7,8 ...

Verder

Huursom en huurverhoging

Trivire heeft er in 2017 voor gekozen om geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. In dit jaar is voor alle sociale huurwoningen een huurverhoging tussen 0% en ...

Verder

Huurderving

Als een woning leegstaat ontvangen we als woningcorporatie geen huur en hebben we op dat moment geen inkomsten. Dit noemen we huurderving. De huurderving door ...

Verder