Betaalbaar Trivire resultaten 2018

Bij Trivire verhuren wij onze woningen verstandig. De huurprijzen die wij vragen voor onze woningen moeten passen bij de financiële mogelijkheden van onze klanten.  We doen dagelijks ons best om wonen voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar te houden.

Daarom hebben wij een voorraad woningen die we beschikbaar stellen aan bijzondere doelgroepen en huishoudens met een lager inkomen. De prijs die we voor deze woningen vragen is vaak lager dan we volgens de markt zouden mogen vragen.

 

Passend Wonen
In het voorjaar van 2018 hebben we ons huurprijsbeleid geëvalueerd. De behoefte aan betaalbare woningen blijft van belang voor onze huurders. Het inkomen speelt hierbij een belangrijke rol. Als we spreken over Passend Wonen, bedoelen we dat de huurprijs en het inkomen bij elkaar moeten passen. We wijzen de woning toe op basis van een momentopname in je leven.  Maar we beseffen dat de film van je leven continu doorloopt en situaties veranderen.

 

Bij Trivire doen we dagelijks ons best om wonen voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar te houden. Het is belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn die passen bij de behoeften en financiële mogelijkheden van onze klanten. En daar waar de mogelijkheden van onze klanten zich positief ontwikkelen, stimuleert Trivire hen waar dat kan om door te stromen op de woningmarkt. Zo werken we samen met elkaar aan betaalbaarheid en een goede en sociale verdeling van de woonruimte in de Drechtsteden.

 

Doorstroommakelaar en budgetcoach
Onder de verzamelnaam ‘woonquote’ zijn in 2018 een tweetal experimenten gestart rond de betaalbaarheid van het wonen in relatie tot het inkomen. Het is belangrijk dat de huur niet een te groot percentage van het inkomen in beslag neemt. Anders blijft er geen geld meer over om van te leven. Hier zijn normen voor bepaald.

 

Van ambitie naar vermogen
De financiële mogelijkheden van corporaties zijn door politieke besluitvorming, zoals de invoering van de verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting en de ATAD (aftrekbeperking rentelasten) fors beperkt.

We hebben heel veel ambities maar we beseffen ons dat we niet alles in één keer kunnen doen. Ons jaarplan 2019 is daarom dan ook getiteld ‘Ambitie naar vermogen’: We wegen onze keuzes en investeringen in geld en inzet van mensen zorgvuldig af. Zowel betaalbaarheid als duurzaamheid blijven daarbij belangrijke aandachtspunten.

 

Vroeg er op af
In 2019 werken wij in Dordrecht mee aan een project over huurachterstand met de naam ‘Vroeg er op af’. Wanneer iemand een huurachterstand heeft, geven we (na het doorlopen van onze eigen stappen) een signaal aan het sociaal wijkteam. Het wijkteam kijkt samen met de bewoner wat er nodig is om de betalingsachterstand onder controle te krijgen.

(3) Artikelen Betaalbaar

Huurprijsbeleid naar Passend Wonen

Huurprijsbeleid naar Passend Wonen

Huurprijsbeleid naar Passend Wonen In het voorjaar van 2018 hebben we ons huurprijsbeleid geëvalueerd. De behoefte aan betaalbare woningen blijft van belang voor zowel nieuwe als huidige huurders. Het inkomen speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Als we spreken over Passend Wonen, bedoelen we dat de huurprijs en het inkomen bij ...

Doorstroommakelaar en budgetcoach

Doorstroommakelaar en budgetcoach

Doorstroommakelaar en budgetcoach In de sociale huursector krijgt de betaalbaarheid van woningen steeds meer aandacht. Dat vinden we terecht. Bij de start van een huurovereenkomst is het inkomen van een huurder bekend. Alleen weten we niet hoe dit verandert als een huurder bij ons woont. Woonquote is de verhouding tussen woonlasten en ...

Huurderving en -achterstand

Huurderving en -achterstand

Huurderving en -achterstand Leegstand Als een woning leegstaat ontvangen we als woningcorporatie geen huur en hebben we op dat moment geen inkomsten. Dit noemen we huurderving. In 2018 was de huurderving door leegstand € 1,2 miljoen. Voor de woningen is het percentage van leegstaande woningen 1,07, voor de overige verhuureenheden 3,13. In ...

Cijfers 2018

Huurprijs

Aantal woningen per prijscategorie

Gemiddelde huurprijs

Per woning per maand en jaar

Nieuwe woningen

Opgeleverd in 2018

Berichten

Huurbeleid

Het huurbeleid is erop gericht om vraag en aanbod binnen de verschillende segmenten zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Dit om zoveel ...

Verder

HPT en huurbeleid

In 2018 is met de werkgroep huurbeleid van de HPT het traject rondom het huurbeleid en de jaarlijkse huuraanpassing besproken. Op een zorgvuldige, open en constructieve ...

Verder

Huurverhoging volgens inflatie

In 2018 is een inflatievolgende huurverhoging van 1,4% gehanteerd. Trivire heeft in 2018, net als in voorgaande twee jaar geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ...

Verder