Bijzondere doelgroepen Trivire resultaten 2018

Trivire zet zich in om kwetsbare inwoners zelfstandig te laten wonen. Goede onderlinge samenwerking met de verschillende maatschappelijke partners is hierbij een belangrijke succesfactor. Of een huurder wel of niet tot een bijzondere doelgroep hoort, kan te maken hebben met fysieke of mentale gezondheid, financiën of andere beperkingen op het gebied van wonen.

 

Kwetsbare doelgroepen
Denk hierbij aan dak- en thuislozen, mensen die uit instellingen terugkeren in de maatschappij en mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Het zijn deze mensen die het meest zijn aangewezen op ons als woningcorporatie. Omdat we ons beseffen dat deze kwetsbare doelgroepen de nodige aandacht vragen en verdienen, denken we bij Trivire goed na over de gevolgen van de huisvesting van deze doelgroepen. Niet alleen voor hen maar ook voor hun omgeving.

 

Bij Trivire hebben we speciale aandacht voor mensen die horen tot een bijzondere doelgroep. Het gaat om mensen in lastige omstandigheden, die door mentale of fysieke gezondheid, financiën of andere redenen niet makkelijk een passende woning kunnen krijgen. Samen met onze partners zoeken we voor hen naar nieuwe mogelijkheden. Want wij vinden dat iedereen prettig moet kunnen wonen!

Huisvestingsagenda kwetsbare groepen
We hebben als regionale corporaties (Woonkracht10, Woonbron, Tablis Wonen, Rhiant en Trivire) een centraal punt geregeld waar verzoeken van zorgorganisaties binnenkomen. Door samen te werken kunnen we specifieke woonvragen beter beantwoorden met een passende woning. In 2018 leverde dit al een match op.

 

Kijkje in de keuken van woonzorglocaties
Trivire verhuurt meerdere gebouwen aan zorginstellingen. We wilden dit jaar een inkijkje geven in een aantal van deze locaties. En dat is gelukt! Gemiva, Yulius, Leger des Heils én Stichting Zo Mooi Anders deden de deur voor ons open. Zij vertelden over hun werk, de diverse woonlocaties en de samenwerking met Trivire. Op onze website zijn deze interviews terug te lezen. In 2019 wordt deze portretreeks voortgezet.

(3) Artikelen Bijzondere doelgroepen

Opvang van daklozen

Opvang van daklozen

Opvang van daklozen Trivire én andere corporaties uit de regio faciliteren in de opvang van daklozen. Te denken valt aan acute hulp, zoals nachtopvang. Omdat wij denken dat je eerst een plek of een huis nodig hebt om aan je problemen te kunnen werken doen we al jaren mee aan het ...

Bundelen huisvestingsverzoeken van zorgorganisaties

Bundelen huisvestingsverzoeken van zorgorganisaties

Bundelen huisvestingsverzoeken van zorgorganisaties   In 2018 is in Dordrecht gestart met de uitvoering van een aantal projecten van de huisvestingsagenda Kwetsbare groepen. Dit samenwerkingsverband tussen gemeenten, corporaties en zorgorganisaties heeft een duidelijk doel: het passend en duurzaam huisvesten van kwetsbare inwoners. Trivire neemt deel aan de regiegroep en de kerngroep omdat ...

Passende huisvesting goed geregeld

Passende huisvesting goed geregeld

Passende huisvesting goed geregeld In 2018 zijn 936 woningen verhuurd. Van deze woningen is 11,6% verhuurd aan voorrangskandidaten. 9,2% van deze voorrangskandidaten kreeg naast de reguliere huurovereenkomst een pluscontract aangeboden, waarbij het gaat om aanvullende voorwaarden bij de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld extra afspraken over woongedrag of begeleiding. In 2018 heeft Trivire 99,4% van haar ...

Cijfers 2018

Beschermd wonen verhuringen 2018

Verhuurd aan zorginstellingen.

Aantal nultredewoningen

Met woonkamer, keuken, sanitair en minimaal 1 slaapkamer zonder traptreden bereikbaar

Berichten

Doe Tafel blijft nog even bestaan

Het experiment Doe Tafel zou in 2018 afgerond worden. Om de lessen van dit experiment beter te verankeren bij alle deelnemende organisaties, is besloten dat ...

Verder

Opvang crisisgezinnen

In oktober 2018 is een pilot voor de crisisopvang van gezinnen gestart in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Als een gezin met minderjarige kinderen dakloos ...

Verder

Merwedehuusjes geopend

Op 7 december 2018 vond de feestelijke opening plaats van ‘De Merwedehuusjes’. Het zijn kleine, sobere woonunits op de Kerkeplaat in Dordrecht. Langdurig dakloze personen ...

Verder

Pilot Beschermd Thuis

In het kader van doen en leren werkte Trivire mee aan de Pilot Beschermd Thuis. Gemeenten organiseren alle ondersteuning en zorg bij de cliënt thuis. Cliënten ...

Verder

Huis van Hoop

Begin december 2018 is de sleutel overhandigd aan Stichting De Hoop. Met 12 studio’s en 2 woningen voor kernbewoners is een Huis van Hoop gerealiseerd ...

Verder