Duurzaam Trivire resultaten 2018

Trivire is bezig met een verduurzamingsslag van haar vastgoedportefeuille. Verschillende projecten zijn in uitvoering en voorbereiding. Zo maken we de woningen energiezuiniger en dragen we bij aan een lagere CO2-uitstoot.

Naast de fysieke aanpak van het vastgoed, willen we iets betekenen in de bewustwording van bewoners, netwerkpartners en medewerkers rondom duurzaamheid. Hierin zijn de eerste stappen gezet.

We hebben een klantenpanel over energiebesparing gehouden. Het was de eerste keer dat we onze huurders vragen stelden over hun energiegebruik. Veel huurders hebben hierop gereageerd. Eén van de vragen die we hadden was ‘Hoe energiebewust vindt de huurder zichzelf?’ Uit het klantenpanel bleek dat huurders zichzelf gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer geven. Op basis van de uitkomsten zijn we gestart met het inzetten van energieambassadeurs.

 

Werken aan duurzaamheid en energiebesparing staat bij Trivire hoog op de agenda. We werken niet alleen aan besparingen en slimme toepassingen in onze woningen maar ook op ons kantoor! De voordelen van de woningaanpassingen moeten zoveel mogelijk ten gunste komen van  klanten.  We willen kritisch blijven kijken naar onszelf.  Niet morgen, maar direct vandaag. Kortom, we zijn al lang begonnen!

 

 

 

Op weg naar energielabel B
Energiekosten zijn naast de huur de grootste kostenpost als het gaat om de woonlasten. Door hier slim mee om te gaan, willen we de energiekosten verlagen, zodat de woonlasten voor de bewoners dalen. En tegelijk zorgen energiebesparende maatregelen ervoor dat het wooncomfort in de woning omhoog gaat.

Trivire wil dat al haar woningen in 2024 gemiddeld een energielabel B hebben. Daarbij vinden wij ook dat al onze woningen minimaal een energielabel C moeten hebben. Woningen met een energielabel D of hoger mogen dan dus niet meer voorkomen bij Trivire. Dat is een hele uitdaging!

 

Gasloze woningen
Verder zijn we aan de slag gegaan met een pilot in de Wibautstraat. Hier worden woningen gasloos gemaakt en daarbij kijken we wat dit doet met het bewonersgedrag.

(2) Artikelen Duurzaam

Vermogen inzetten voor verduurzaming

Vermogen inzetten voor verduurzaming

Vermogen inzetten voor verduurzaming De gemeenten in de Drechtsteden hebben samen met onder andere Stedin, HVC en de woningcorporaties een Transitievisie Warmte 1.0 opgesteld. Een toekomst zonder aardgas waarbij we duurzame energie gebruiken voor verwarming, om te douchen en om te koken. Deze verduurzamingsopgave vergt forse investeringen. Ook van Trivire.   Soms is ...

Energieprojecten

Energieprojecten

Energieprojecten In 2018 hebben we de energieprojecten Ooievaarplein/Vinkplein in Zwijndrecht en Geldelozepad in Dordrecht gerealiseerd. Het ging om 272 woningen. Deze projecten dragen op een mooie manier bij aan het gemiddelde energielabel B van Trivire.   Naast de realisatie van deze projecten, zijn we in 2018 ook volop bezig geweest met de voorbereiding ...

Cijfers 2018

Gasverbruik m3

Gemiddeld per woning per jaar

CO2 uitstoot kg

Gemiddeld per woning per jaar

Restwarmtenet

Woningen aangesloten in 2017 en 2018

Warmtepompsysteem

Woningen aangesloten in 2017 en 2018

Zonnepanelen

Aantal woningen in 2017 en 2018

Energielabel

Toegekend aan woningen in 2017 en 2018

Berichten

Energie-indexen/-labels

In het Convenant Energiebesparing Corporatiesector zijn landelijke ambities en doelstellingen vastgelegd. Het belangrijkste doel is dat de 2,4 miljoen Nederlandse corporatiewoningen in 2021 een gemiddelde ...

Verder

Verder verduurzamen

In 2018 is er een intentieovereenkomst getekend, waarmee we gaan onderzoeken of een warmtenet in Zwijndrecht interessant is. Voor Hendrik-Ido-Ambacht is de intentieovereenkomst klaar voor ...

Verder

Restwarmtenet

Trivire zet zich in om de CO2 uitstoot te verlagen. De aansluiting van woongebouwen op het restwarmtenet van HVC is hier onderdeel van. Sinds 2012 bestaan ...

Verder

Energie Strategie Drechtsteden

In februari 2018 hebben bijna 30 vertegenwoordigers van gemeentes, provincie, netbeheer, warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven én inwoners hun handtekening gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050. Ook ...

Verder