Organisatie Trivire resultaten 2018

De afgelopen jaren zijn we gestart met de basis van Trivire op orde krijgen. Zo is er veel veranderd in onze organisatiestructuur en hebben wij flinke stappen gezet als het gaat om effectiever en efficiënter omgaan met de menskracht en middelen van Trivire. Dit doen wij uiteraard voor onze klanten en de maatschappij waar wij onderdeel van uitmaken. Maar we zijn nog niet klaar. Ook in 2018 zijn we aan de slag gegaan om onze basis verder op orde te brengen.

 

Klantvisie
Bij Trivire vinden we het belangrijk dat de klant tevreden is. Over onze dienstverlening en over ons als organisatie. We streven ernaar dat onze klanten een duurzame relatie met onze organisatie willen aangaan en ons aanbevelen bij anderen. Dit doen we door in onze houding en ons gedrag klantgericht te handelen. In de loop van 2018 is de klantvisie van Trivire vastgesteld. De kern van de visie is dat het voor de klant van Trivire niet uitmaakt hoe hij of zij ons benadert. Een klant kiest zelf om te bellen, mailen, schrijven of om gewoon even binnen te wandelen.

 

Trivire is een organisatie die van betekenis wil zijn voor mensen. Dit doen wij door iedere dag vol passie te werken aan wonen in de Drechtsteden. Daarbij bundelen we onze krachten en energie zoveel mogelijk met onze klanten, partners en medewerkers. Want met elkaar willen we het beste resultaat bereiken voor die mensen die ons het hardst nodig hebben. De mensen…waarvoor wij bestaan!

‘Toptimalisatie’
In 2018 heeft het organisatiedoel ‘basis op orde’ veel aandacht gekregen. Na de livegang van het primaire systeem, waarin alle informatie staat over onze woningen en de bewoners, stond in 2018 het TOPtimaliseren van de bedrijfsprocessen centraal. We vinden het belangrijk dat onze organisatie klaar is voor de toekomst.

De behoeften van onze klanten en maatschappelijke partners veranderen door de tijd en daar moeten we goed op kunnen blijven aansluiten. Dat doen we door onze dienstverlening deels vast te leggen in gestandaardiseerde processen: veel zaken vragen immers in 9 van de 10 gevallen om dezelfde afhandeling.

Maar niet iedere vraag of ieder dilemma is vast te leggen in een proces. Ook maatwerk is nodig. Daarom maken we in onze dienstverlening steeds meer ruimte voor die vragen die een oplossing vragen buiten de reguliere processen om. En kunnen we echte aandacht geven aan die mensen die ons het hardst nodig hebben.

 

Informatisering
Ook zijn we in 2018 zijn we bezig geweest om onze informatiehuishouding beter te organiseren. We hebben een nieuw ICT-systeem: BIS. Daarnaast monitoren we de ontwikkeling van de informatiseringskosten door aangesloten te zijn bij de ICT benchmark voor woningcorporaties.

Zo verbeteren we de kwaliteit van onze informatiestructuur, het vastleggen van onze bedrijfsprocessen en houden we aandacht voor de balans tussen onze kosten en de kwaliteit van de dienstverlening die we als maatschappelijke onderneming willen en moeten leveren.

 

Portefeuillestrategie
We houden de verwachte toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt, onze maatschappelijke kerntaak en financiële verantwoording goed in de gaten. Bij het opstellen van de portefeuillestrategie zijn verschillende scenario’s doorgerekend, inclusief gevoeligheidsanalyses en is rekening gehouden met de wensen van gemeenten en huurders.

(5) Artikelen Organisatie

Klantvisie

Klantvisie

Klantvisie Bij Trivire vinden we het belangrijk dat de klant tevreden is. Over onze dienstverlening en over ons als organisatie. We streven ernaar dat onze klanten een duurzame relatie met onze organisatie willen aangaan en ons aanbevelen bij anderen. Dit doen we door in onze houding en ons gedrag klantgericht te ...

Portefeuillestrategie

Portefeuillestrategie

Portefeuillestrategie Onze vastgoedportefeuille bestaat uit woningen, bedrijfsmatig onroerend goed (BOG), parkeergelegenheden en overige verhuureenheden zoals bergingen. Het portefeuilleplan is het belangrijkste kader voor het nemen van besluiten over dit vastgoed. In het plan formuleren we de doelstellingen voor de komende periode voor onze vastgoedportefeuille. De portefeuillestrategie draagt bij aan onze kerndoelstellingen en ...

Informatisering

Informatisering

Informatisering In 2018 heeft Trivire veel aandacht gegeven om de 'basis op orde' te krijgen. Na de livegang van het nieuwe primair systeem (BIS) eind vorig jaar is in 2018 flink gewerkt aan de ‘TOPtimalisatie’ van de processen. De aangewezen personen in de organisatie die verantwoordelijk zijn voor een proces hebben ...

Resultaat 2018

Resultaat 2018

Resultaat 2018 Het positieve jaarresultaat van 2018 bedraagt €117 miljoen. Het begrote resultaat 2018 was €19 miljoen. Dit grote verschil van €98 miljoen komt op de 1e plaats door de economische waardevermeerdering van onze vastgoedportefeuille. Onze woningen en bedrijfspanden zijn meer waard geworden, maar omdat we ze niet verkopen kunnen we ...

Reputatieonderzoek

Reputatieonderzoek

Reputatieonderzoek In 2014 hebben we bij Trivire voor het eerst onze reputatie laten meten door onderzoeksbureau USP uit Rotterdam. We wilden toen graag weten hoe u, onze klanten en onze samenwerkingspartners over ons dachten. Met de uitkomsten van dat onderzoek zijn we in de jaren die volgden aan de slag gegaan. ...

Berichten

Een plan voor ieder jaar

Aan het begin van elk jaar, maken we bij Trivire een jaarplan. Daarin bepalen we wat we het komende jaar alemaal gaan doen. Sinds twee ...

Verder

Klant Contact Centrum behandelt 80% klantvragen

Het Klant Contact Centrum (KCC) is 1 januari 2018 officieel gestart en in dit eerste jaar is bijna 80% van alle klantvragen door KCC medewerkers ...

Verder

Formatie en bezetting

In de formatie zijn het aantal arbeidsplaatsen vastgelegd. De formatie van Trivire uitgedrukt in fte (fulltime eenheden) is in 2018 verder gedaald naar 131 fte ...

Verder

Kantoorpand

Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van ons kantoor zijn aanpassingen nodig. Omdat Trivire duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan, combineren we ...

Verder

Benchmarking

Op 26 november 2018 is de vijfde editie van de Aedes benchmark gepubliceerd. De benchmark maakt de voornaamste prestaties van corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Op ...

Verder

Innovatielab

Trivire wil als corporatie steeds weer innovatieve manieren bedenken ter verbetering van haar dienstverlening en klantvriendelijkheid. Dit doen we binnen het innovatielab.  In 2018 stonden twee ...

Verder