Sociaal Trivire resultaten 2018

Een belangrijke opgave van Trivire is een bijdrage leveren aan een prettige woon- en leefomgeving van onze huurders. De uitdagingen zijn per wijk heel verschillend en daarom vinden we het belangrijk dat we goed contact hebben met de bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk.

Daarbij zien we dat steeds meer mensen die zorg of begeleiding nodig hebben (langer) thuis wonen. Bijvoorbeeld als ouderen meer zorg nodig hebben of mensen die na een periode dakloos zijn geweest weer een vast adres krijgen. Dit vraagt veel van omwonenden, samenwerkingspartners en onze organisatie. Dit kan de leefbaarheid voor de buurt of de wijk onder druk zetten en daar houden we oog voor. Reden om goed vinger aan de pols te houden.

 

Meten is weten
Trivire gebruikt naast ‘de zachte’ informatie van onze wijkregisseurs, huismeesters en samenwerkingspartners ook een kwantitatief meetinstrument leefbaarheid die meet hoe het gesteld is met de leefbaarheid in buurten, wijken en woongebouwen. Door op deze twee manieren de ‘sociale’ prestaties van een aantal onderwerpen te meten, krijgen we goed beeld van de leefbaarheid in en rond een woongebouw.

 

We zorgen bij Trivire niet alleen goed voor onze woningen. Veel belangrijker nog zijn de mensen die in die woningen wonen. We blijven graag in gesprek met onze bewoners en meten continu de kwaliteit en de tevredenheid van onze huurders over onze dienstverlening.

Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat er voldoende woningen zijn die passen bij de behoeften en mogelijkheden van onze klanten.

Informatie van onze klanten
We vinden het belangrijk om de mening van huurders te kennen. Dit doen we in 2018 voor het eerst via vier klantenpanels: drie digitale klantpanels en een luisterpanel. De onderwerpen bestonden uit bewustwording energieverbruik, het plan voor de nieuwe ontvangstruimte van ons kantoorpand en het nieuwe digitale huurdersportaal. Met de uitkomsten van de klantenpanels willen we onze dienstverlening verder verbeteren.

 

Passend toewijzen
Door woningen toe te wijzen aan huurders met een bijpassend inkomen en huishouden, voorkomen we dat mensen met een te laag inkomen in een te dure woning komen of andersom. Hiervoor gelden ook wettelijke afspraken via de regeling ‘Passend toewijzen’.  Elke corporatie moet minimaal 90% passend toewijzen. We hebben hier in 2018 met 99,4 % ruimschoots aan voldaan.

(2) Artikelen Sociaal

Meetinstrument leefbaarheid wijken breed inzetbaar

Meetinstrument leefbaarheid wijken breed inzetbaar

Meetinstrument leefbaarheid wijken breed inzetbaar Eerder werd het leefbaarheidsniveau van een buurt of wijk vooral bepaald op basis van waarnemingen van netwerkpartners en wijkregisseurs. Dit zorgde ervoor dat de aanpak van leefbaarheid in wijken en buurten gebaseerd was op meningen en daarmee te subjectief was. Bij Trivire vonden we dat dit ...

Samenwerking met Huurders Participatieraad Trivire

Samenwerking met Huurders Participatieraad Trivire

Samenwerking met Huurders Participatieraad Trivire De belangen van de huurders van Trivire worden vertegenwoordigd door de Huurders Participatieraad Trivire (HPT). In 2017 is met de HPT afgesproken dat zij vanaf 2018 op twee punten een nieuwe rol op zich neemt. De HPT heeft meer bevoegdheid gekregen bij het mee beoordelen van ...

Cijfers 2018

Nieuwe verhuringen

Aantal woningen nieuw in de verhuur

Samenstelling nieuwe verhuringen

Aantal een-, twee- of meerpersoonshuishoudens

Berichten

Stichting Woonkeus Drechtsteden

Trivire participeert samen met alle andere regiocorporaties in Stichting Woonkeus. Halverwege 2018 is het klantcontact en de administratie van Woonkeus ondergebracht bij WoningNet, de landelijke ...

Verder

Trivire tientje

Bewoners kunnen via het Trivire Tientje een budget verzamelen voor een activiteit in en om de woning. Dit doen zij door handtekeningen op te halen ...

Verder

Vrijwilligers

Bewoners die zich vrijwillig inzetten voor hun buurt of woongebouw leveren een waardevolle bijdrage aan prettig wonen.  In verschillende wijken en woongebouwen zijn vrijwilligers actief. Zij ...

Verder

Bewonerscommissies scoren een 7,5

In 2018 had Trivire 19 huurders-/bewonerscommissies in verschillende woongebouwen. Diverse huurders van een woongebouw zitten in een bewonerscommissie. Trivire bespreekt met de bewonerscommissie allerlei zaken over ...

Verder

Klantenpanels geven nieuwe informatie

We hebben in 2018 vier klantenpanels gehouden: drie digitale klantpanels en een luisterpanel. De onderwerpen bestonden uit bewustwording energieverbruik, het plan voor de nieuwe ontvangstruimte ...

Verder