Woonomgeving Trivire resultaten 2018

Participatie is niet nieuw bij Trivire: al veel langer vinden we het belangrijk dat onze klanten met ons meedenken en meedoen. Maar we realiseren ons ook dat ‘meedoen’ niet vanzelfsprekend is, want eigenlijk hebben we onze klanten tot op heden vooral mee laten denken.

Onze klanten mee laten meedenken deden we al. Maar als Trivire wil dat haar klanten ook mee beoordelen, meebeslissen en (mee)­doen, vraagt dit van ons als organisatie dat we echt bereid zijn om de klant deze invloed uit te laten oefenen. We moeten dan veel vaker dan we nu doen, de interactie met onze klanten opzoeken bij het opstellen van ons beleid en de uitvoering van onze dagelijkse werkzaamheden. Tijd dus om een nieuwe weg in te slaan.

 

Wij willen graag dat onze huurders zich prettig voelen in hun woonomgeving. Dat ze met plezier in hun huis en wijk wonen. Onze inzet richt zich daarom niet op overal een beetje beheer. Nee, we investeren in schoon, heel en veilig daar waar het ‘t hardst nodig is. Dit doen we samen met onze partners in buurten en wijken. Want samen sta je sterk!

Fijn wonen
Woningen die lekker in de verf zitten, een buurt zonder losse stoeptegels of zwerfafval. Het zijn elementen die zorgen dat je fijn kunt wonen in je huis en buurt.

De kwaliteit van de directe woonomgeving bepaalt mede de kwaliteit van het wonen. Trivire werkt hard aan schoon, heel en veilig. Dit doen we met goed gepland onderhoud aan onze woningen en met een totale buurtaanpak samen met lokale netwerkpartners en de gemeente en een kwantitatief meetinstrument leefbaarheid die meet hoe het gesteld is met de leefbaarheid in buurten, wijken en woongebouwen.

Bewoners participatie
Een belangrijk thema in ons ondernemingsplan is het stimuleren en faciliteren van krachten in de wijk. Onze visie op participatie is gefundeerd op drie pijlers:

  • De basis (betrokken en actieve bewoners)
  • Klantenpanels
  • De Huurders Participatieraad Trivire (HPT)

(3) Artikelen Woonomgeving

Krachtige participatie

Krachtige participatie

Krachtige participatie Een belangrijk thema in ons ondernemingsplan is het stimuleren en faciliteren van krachten in de wijk. Onze visie op participatie is gefundeerd op drie pijlers: de basis (betrokken en actieve bewoners), klantenpanels en de participatieraad.   Pijler 1: De basis Bewonersparticipatie is een speerpunt bij Trivire. We kijken steeds waar we bewoners ...

Onderhoud

Onderhoud

Onderhoud Het onderhoud van ons vastgoed regelen we graag goed, zodat we op een efficiënte manier onze woningen goed en in orde houden. De jaarlijkse onderhoudsbegroting is opgebouwd uit de componenten dagelijks onderhoud, contractonderhoud en planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud bestaat uit reparatieverzoeken van bestaande huurders en mutatie-onderhoud. Bij de wisseling van ...

Buurtaanpak met hulp van screeningsinstrument

Buurtaanpak met hulp van screeningsinstrument

Buurtaanpak met hulp van screeningsinstrument Trivire werkt aan een integrale buurtaanpak met lokale netwerkpartners en de gemeente. Hierbij kijken we niet alleen naar wijk- en buurtbeheer, maar richten onze aandacht ook op andere 'problemen' in de wijk. We gebruiken hiervoor de gegevens van het meetinstrument monitor Leefbaarheid. In 2018 hebben we extra ...

Cijfers 2018

Servicepakketten

Aantal huishoudens per pakket. Keuze uit het basis- of pluspakket

Trivire tientje

Aantal initiatieven gefinancierd met behulp van Trivire tientjes

Berichten

Positief besluit over screening Eisingahof

In het convenant Overlast & Ondermijning zijn de Lijnbaan en Eisingahof en omgeving genoemd voor een gebiedsgerichte aanpak in deze buurten. Met onze partners hebben we ...

Verder