Betaalbaar Trivire resultaten 2019

Bij Trivire begrijpen we dat een betaalbare woning voor iedere huurder iets anders betekent. Betaalbaarheid gaat steeds vaker om aansluiten bij de financiële situatie van bewoners zodat zij duurzaam betaalbaar kunnen wonen in onze woningen. Daarom hebben we bijvoorbeeld in 2019 voor het eerst gekozen om maatwerk aan te bieden bij de huuraanpassing per 1 juli. Zo houden we onze woningen betaalbaar, voor iedere portemonnee.

Passend toewijzen
Om wonen betaalbaar te houden voor onze huurders, is het belangrijk dat de huurprijs van een woning goed past bij het inkomen van de huurder. Dit noemen we ‘passend wonen’. In 2019 is 99,6% van onze woningen passend toegewezen. Hierdoor start de nieuwe huurder bij ons in een woning die past bij zijn portemonnee.

We kijken altijd naar het inkomen van onze huurders, om zo een eerlijke huurverhoging door te kunnen voeren. Daarom hebben we in 2019 een huuraanpassing doorgevoerd die ruim onder het landelijke inflatiecijfer van 1,6% lag.

Maatwerk leveren
We kijken altijd naar het inkomen van onze huurders, om zo een eerlijke huurverhoging door te kunnen voeren. Zo hebben we in 2019 namelijk een huuraanpassing doorgevoerd die ruim onder het landelijke inflatiecijfer van 1,6% lag. Daarnaast hebben we voor het eerst ook verschillende maatwerkoplossingen geboden. Zo konden we de huurprijs nog beter afstemmen op de persoonlijke financiële situatie van onze huurders. In september hebben we het proces en de tevredenheid geëvalueerd. Dit leverde positieve resultaten en handige leerpunten op voor 2020!

Hulp bieden
We bieden ook graag maatwerk aan als het onze huurders niet lukt om de huur op tijd te betalen. In zo’n geval gaan we in gesprek en bekijken we samen wat mogelijk is. We schakelen hierbij hulp in van andere instanties, zoals het sociaal wijkteam, de Sociale Dienst of een budgetcoach. Vaak blijkt er samen meer mogelijk te zijn dan we in eerste instantie dachten, waardoor een ontruiming voorkomen kan worden. In 2019 hebben er tien woningontruimingen plaatsgevonden door huurachterstand. Dat is bijna de helft minder dan in 2018. En daar doen we het voor, want elke ontruiming is er één teveel!

(3) Artikelen Betaalbaar

Betaalbaarheid en huurprijsbeleid

Betaalbaarheid en huurprijsbeleid

We vinden het bij Trivire belangrijk dat wonen voor mensen betaalbaar is en blijft. Daarom hebben we ook in 2019 weer stappen gezet op het gebied van ‘passend wonen’. Met passend wonen bedoelen we dat de huurprijs van een woning moet passen bij het inkomen van de huurder. Dit jaar ...

Financiële problemen? We zoeken samen naar de passende oplossing

Financiële problemen? We zoeken samen naar de passende oplossing

Het lukt een deel van onze huurders niet om op tijd hun huur te betalen. En soms lukt het zelfs helemaal niet om de huur te betalen. In zo’n geval gaan we met de huurders in gesprek en bekijken we samen wat er wel mogelijk is als het gaat om ...

Convenant vroege signalering schulden Sociale Dienst Drechtsteden

Convenant vroege signalering schulden Sociale Dienst Drechtsteden

Een steeds groter wordende groep huurders heeft of dreigt problematische schulden te krijgen. Daarom werken we er bij Trivire hard aan om dit te bestrijden. Problematische schulden kunnen namelijk leiden tot andere problemen. Denk bijvoorbeeld aan armoede, niet meer buiten de deur komen en gezondheidsproblemen als gevolg van grote zorgen ...

Cijfers 2019

Gemiddelde huurprijs

Per woning per maand en jaar

Nieuwe woningen

Aantal nieuwe woningen

Verdeling huurprijs

Aantal goedkope, betaalbare en bereikbare woningen

Berichten

Forse daling huisuitzettingen

Bij Trivire vinden we iedere ontruiming er één teveel. Daarom zetten we ons, samen met onze maatschappelijke partners, in om ontruimingen zoveel mogelijk te voorkomen. ...

Verder

Budgetcoach

Om betalingsachterstanden en ontruimingen bij huurders te voorkomen, bieden we onze huurders een budgetcoach aan. De budgetcoach helpt huurders bij het weer overzichtelijk krijgen van ...

Verder

Passend toewijzen

Mensen met een laag inkomen mogen niet in een te dure woning gaan wonen. Daarom letten we bij nieuwe verhuringen goed op of het inkomen ...

Verder