Bijzondere doelgroepen Trivire resultaten 2019

We zien een sterke stijging in het aantal kwetsbare inwoners. Daarom investeren we veel in het duurzaam huisvesten van deze mensen. Dit betekent dat we samen met de huurder, zorgorganisaties en gemeenten kijken op welke plek de huurder het beste (zelfstandig) kan wonen en welke begeleiding nodig is.

Een belangrijke opgave
Het gaat om mensen die tijdelijk of structureel hulp nodig hebben. Vaak spelen er ook zaken die het moeilijk maken om een betaalbaar dak boven het hoofd te kunnen vinden en houden. Juist deze mensen zijn afhankelijk van Trivire en andere instanties. Wij geloven dat we samen verder komen. Daarom staat deze opgave altijd extra scherp op ons vizier.

Samenwerken
Een goede onderlinge samenwerking is onmisbaar om kwetsbare doelgroepen goed en duurzaam te kunnen huisvesten. In 2019 hebben we extra in ons netwerk geïnvesteerd. We geloven namelijk dat meer weten van elkaars werk écht helpt bij de samenwerking en het netwerk sterker maakt. Daarom hebben we kenniscolleges en -ateliers voor professionals georganiseerd.

We zien een sterke stijging in het aantal kwetsbare inwoners. Daarom investeren we veel in het goed en duurzaam huisvesten van deze mensen. Een goede onderlinge samenwerking in ons netwerk is hierbij onmisbaar.

Daarnaast zijn we het gesprek aan gegaan met gemeenten en zorgorganisaties om uit te leggen wat er allemaal komt kijken bij het huisvesten van kwetsbare mensen. Een waardevolle investering, waar we veel profijt van hebben.

Bijzondere huurovereenkomst
Als een huurder bijzondere omstandigheden meebrengt, zoals iemand die dakloos is geweest, maken we steeds vaker speciale afspraken. In een aparte bijlage worden de afspraken vastgelegd, zodat er altijd genoeg begeleiding en steun is voor de huurder. Dit noemen we een preventief contract of pluscontract. In 2019 hebben onze verhuurmakelaars 803 woningen verhuurd. Daaronder vielen 24 huurders met een preventieve huurovereenkomst en 38 mensen met een pluscontract.

Pilot opvang crisisgezinnen
In 2018 startte de pilot ‘opvang crisisgezinnen’ in de regio Drechtsteden. Met deze pilot wilden we de noodsituatie van gezinnen oplossen door ze binnen acht weken vanuit een crisisplek door te laten stromen naar een vervolgplek. Dit jaar hebben we de pilot geëvalueerd. Voor de meeste crisisgezinnen was het een goede oplossing, die zorgde voor een goede basis om weer verder te kunnen. Zo kwamen er veel achterliggende problemen naar boven waaraan gewerkt kon gaan worden en hoefden kinderen niet gescheiden te worden van hun ouders. Een prachtig resultaat. De pilot wordt in 2020 voortgezet om het effect nog beter te kunnen meten.

(4) Artikelen Bijzondere doelgroepen

Duurzaam huisvesten

Duurzaam huisvesten

We investeren veel in het duurzaam huisvesten van bijzondere doelgroepen; het is dan ook één van onze belangrijkste speerpunten. De groep is sterk aan het toenemen en dit heeft invloed op de ontwikkeling van wijken en buurten. Soms gaat het om mensen die, door omstandigheden, tijdelijk kwetsbaar zijn of structureel ...

Ketensamenwerking onmisbaar

Ketensamenwerking onmisbaar

Duurzaam huisvesten van kwetsbare mensen kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met onze maatschappelijke partners. Deze samenwerking kent verschillende vormen. Heel praktisch doordat wij woningen verhuren en een zorgpartij de woonbegeleiding levert. Maar ook door kennis met elkaar te delen en door samen nieuwe woonvormen uit te proberen. ...

Netwerkanalyse

Netwerkanalyse

We werken, samen met een groot aantal maatschappelijke partners, aan leefbare wijken én aan het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Maar hoe ziet dat netwerk er nu eigenlijk uit? En staan we wel op de juiste manier met iedereen in verbinding, zodat we voor onze huurders echt het verschil kunnen maken? Om ...

Een bijzondere huurovereenkomst: kans op succesvol wonen

Een bijzondere huurovereenkomst: kans op succesvol wonen

Het merendeel van onze nieuwe huurders sluit een normale huurovereenkomst met ons af. Maar het komt ook steeds meer voor dat we speciale afspraken maken met de nieuwe huurder, bijvoorbeeld als iemand dakloos is geweest. We weten dat deze bewoners regelmatige begeleiding en medicatie nodig hebben om weer een dag- ...

Cijfers 2019

Beschermd wonen verhuringen 2019

Verhuurd aan zorginstellingen

Aantal nultredewoningen

Met woonkamer, keuken, sanitair en minimaal 1 slaapkamer zonder traptreden bereikbaar

Berichten

Housing First werkt!

Inmiddels werken we zes jaar met de methodiek van Housing First. Housing First houdt in dat op basis van een bepaalde methode dak- en thuislozen ...

Verder

Pilot opvang crisisgezinnen

In 2018 startte de pilot ‘opvang crisisgezinnen’ in de regio Drechtsteden. Deze pilot is een initiatief van centrumgemeente Dordrecht, het Leger des Heils, Woonbron en ...

Verder

Huis van Hoop

In 2019 hebben we hard gewerkt aan het realiseren van woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen. En met succes! Zo organiseerde Stichting de Hoop GGZ begin dit ...

Verder

Route Thuis in de Wijk

Cliënten die vanuit beschermd wonen of een andere zorginstelling overgaan naar zelfstandig wonen, hebben goede ondersteuning nodig bij dit proces. Hierover maakten we eind 2018 ...

Verder