Duurzaam huisvesten

We investeren veel in het duurzaam huisvesten van bijzondere doelgroepen; het is dan ook één van onze belangrijkste speerpunten. De groep is sterk aan het toenemen en dit heeft invloed op de ontwikkeling van wijken en buurten. Soms gaat het om mensen die, door omstandigheden, tijdelijk kwetsbaar zijn of structureel een steuntje in de rug nodig hebben.

Vaak spelen er ook zaken die het moeilijk maken om een betaalbaar dak boven het hoofd te kunnen vinden of houden. Om huisuitzettingen en dak-thuisloosheid tegen te gaan, te zorgen dat mensen de juiste zorg en aandacht krijgen én dat buurten en wijken vitaal blijven, is het belangrijk dat wij hen duurzaam huisvesten.

Duurzaam huisvesten betekent dat wij samen met de huurders, zorgorganisaties en gemeenten kijken wat de beste plek is om te wonen en welke begeleiding daarbij hoort. Duurzaam voor de bewoner zelf en duurzaam voor zijn directe omgeving. Ook geloven wij er in dat, eenmaal duurzaam gehuisvest, iedereen op eigen wijze weer een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Meer berichten met betrekking tot Bijzondere doelgroepen