Ketensamenwerking onmisbaar

Duurzaam huisvesten van kwetsbare mensen kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met onze maatschappelijke partners. Deze samenwerking kent verschillende vormen. Heel praktisch doordat wij woningen verhuren en een zorgpartij de woonbegeleiding levert. Maar ook door kennis met elkaar te delen en door samen nieuwe woonvormen uit te proberen. Meer weten van elkaars werk, helpt echt in de dagelijkse samenwerking en verstevigt het netwerk waar we onderdeel van uit maken.

In 2019 hebben we actief geïnvesteerd in ons netwerk, door kenniscolleges en -ateliers te organiseren. Die laatste zijn bijeenkomsten waarbij professionals uit de praktijk uitgenodigd worden om met elkaar informatie uit te wisselen. Verder hebben we gemeenten en zorgorganisaties verteld wat er komt kijken bij het huisvesten van kwetsbare mensen. Door dit alles werd het nog duidelijker hoe belangrijk het is om hierin gezamenlijk op te trekken.

Samen optrekken
We hebben in 2019 ook gekeken hoe we onze werkprocessen beter op elkaar kunnen laten aansluiten. In gesprekken met de sociaal wijkteams in Dordrecht en Zwijndrecht is heel praktisch gekeken naar hoe we elkaar kunnen versterken bij het aanpakken van overlast en het voorkomen van huurachterstanden. Ook trekken we samen op als het gaat om het uitproberen van nieuwe woonvormen.

Zo zijn we binnen de Regiegroep Huisvesting Kwetsbare Groepen (een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten, zorgorganisaties en corporaties) nauw betrokken bij een aantal pilots die in 2019 zijn geëvalueerd. We doen mee aan de pilot ‘opvang crisis gezinnen’ en pilots die voortkomen uit de Projectgroep Thuis in de Wijk. In die samenwerking vinden we het belangrijk om te benadrukken dat het huisvesten van bijzondere doelgroepen en/of kwetsbare mensen niet stopt bij het verhuren van een woning.

Meer artikelen met betrekking tot Bijzondere doelgroepen

Meer berichten met betrekking tot Bijzondere doelgroepen