Onderhoud

Het onderhoud van onze woningen regelen we graag goed. Daarom moeten we steeds zoeken naar de juiste balans tussen klanttevredenheid, kosten en kwaliteit. En hebben we ons onderhoud onderverdeeld in drie verschillende soorten onderhoud: dagelijks onderhoud (reparatie- en mutatieonderhoud), contractonderhoud en planmatig onderhoud.

Dagelijks onderhoud
Met dagelijks onderhoud bedoelen we reparatieverzoeken van bestaande huurders en mutatie-onderhoud. Bij de wisseling van een woning inspecteren we de staat van de woning en voeren we onderhoudswerkzaamheden uit voordat de volgende huurder de woning betrekt. Dit noemen we mutatieonderhoud.

In 2019 is er hard gewerkt om dit dagelijks onderhoud te verbeteren. We wilden namelijk voor dezelfde kosten een betere dienstverlening realiseren. De extra aandacht heeft resultaat opgeleverd, want de klanttevredenheid over ons dagelijks onderhoud is ten opzichte van 2018 toegenomen.

Betreft Klantwaardering 2018 (gemiddeld)Klantwaardering 2019 (gemiddeld)
Reparatieonderhoud 7,3 7,6
Vertrekkende huurder 7,6 7,6
Nieuwe huurder 7,5 7,7

In financieel opzicht is het budget ten opzichte van de begroting met 19% overschreden. Ten opzichte van 2018 zijn de kosten nauwelijks toegenomen. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door het uitvoeren van badkamer, keuken en toilet renovaties via het dagelijks onderhoud. Circa 38% van de kosten voor dagelijks onderhoud bestaan uit het vervangen van de badkamer, keuken en toilet en asbestsanering.

Contractonderhoud
Contractonderhoud is periodiek onderhoud aan installaties en gebouwen op basis van doorlopende contracten. In 2019 hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de inkoop van dit contractonderhoud. Dit hebben we gedaan in samenwerking met de andere woningcorporaties in de Drechtsteden. Door (nieuwe) onderhandelingen met de leveranciers is het contractonderhoud afgesloten met een positief resultaat van circa 8% ten opzichte van de begroting. Ondanks de stijging van de (bouw)kosten is er ten opzichte van 2018 ongeveer 4% bespaard.

Planmatig onderhoud
Als we het hebben over planmatig onderhoud, dan bedoelen we gepland groot onderhoud aan meerdere woningen tegelijk. Aan dit type onderhoud hebben we in 2019 ongeveer 25% minder uitgegeven dan we hadden begroot. Dit komt voor het grootste deel door vervallen werk, doorschuiven in de tijd en een voordelig resultaat op de aanbesteding.

Daarnaast is er op planmatig onderhoud via projecten 50% minder uitgegeven dan begroot. Dit komt voor het grootste deel door vertraging van de energieprojecten. De gerealiseerde uitgaven zijn in verband met gewijzigde regelgeving niet ten laste van het resultaat gekomen, maar geactiveerd.