Organisatie Trivire resultaten 2019

We steken structureel veel aandacht in het energiezuiniger maken van onze woningen. Maar ons eigen kantoorpand kon ook wel wat extra zorg gebruiken op dit gebied. Daarnaast bleek uit onderzoek dat we teveel vierkante meters hadden voor het aantal medewerkers dat bij ons werkt. Daarom verbouwde Trivire in 2019 haar kantoor. Hierbij waren duurzaamheid, flexibiliteit en vitaliteit erg belangrijke pijlers.

Optimale werkomgeving
Energiezuinige maatregelen, zoals zonnepanelen, extra isolatie, ledverlichting en een aangepast klimaatsysteem, stonden hoog op de agenda bij de verbouwing van het kantoorpand. Trivire is hierdoor van een kantoor met energielabel C naar energielabel A gegaan. Daarnaast wilden we ook voor onze medewerkers een zo flexibel en stimulerend mogelijke omgeving creëren. Er zijn flexibele werkplekken ingericht, die individueel aanpasbaar zijn voor elke werknemer en er is aandacht besteed aan een fijne werkomgeving, zoals meer daglicht op de werkplekken.

We merken dat een steeds groter deel van onze huurders zoveel mogelijk zelf online hun zaken met ons wil regelen. Dit zijn ze vaak al gewend bij andere organisaties. Daarom passen we onze contactkanalen aan en maken we delen van onze dienstverlening digitaal.

Bedrijvenverzamelgebouw
Minder vierkante meters voor Trivire, betekende ruimte over in het pand. Deze ruimte zijn we gaan verhuren aan andere organisaties. In 2019 verhuisden de organisatie Helpende Handen en de ASVZ naar de Callistolaan en in 2020 mogen we nog meer namen aan dit lijstje toevoegen. Met elkaar vormen we het bedrijvenverzamelgebouw dat de naam Callisto heeft gekregen.

Digitalisering
We merken dat een steeds groter deel van onze huurders zoveel mogelijk zelf online hun zaken met ons wil regelen. Dit zijn ze vaak al gewend bij andere organisaties. Daarom passen we onze contactkanalen aan en maken we delen van onze dienstverlening digitaal. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het nieuwe online Huurdersportaal. Voor de groep huurders die juist wél liever persoonlijk of telefonisch contact met ons heeft, blijft zo meer tijd over om persoonlijke aandacht te kunnen bieden.

Visitatie
Volgens de herziene Woningwet uit 2015 moeten alle woningcorporaties in Nederland zich één keer in de vier jaar laten visiteren. Een visitatie is een onderzoek naar het functioneren van een woningcorporatie, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. Trivire werd in 2019 voor de tweede keer gevisiteerd en inmiddels is het rapport op onze website te vinden. Wij zijn heel tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. Net als de terugkoppeling die wij hebben gekregen van de mensen waarmee wij veel samenwerken, waaronder onze huurders. We hebben het echt ervaren als een waardevol cadeau.

(5) Artikelen Organisatie

Organisatie in ontwikkeling

Organisatie in ontwikkeling

Een organisatie als Trivire kan niet functioneren zonder genoeg professionele medewerkers. Daarom is het erg belangrijk dat ons personeelsbestand blijft aansluiten bij de vraag van onze omgeving. En die is, net als de arbeidsmarkt, continu in beweging. PersoneelsbestandIn 2019 zijn er 12 nieuwe medewerkers bij Trivire komen werken en hebben 13 ...

Verbouwing kantoorpand

Verbouwing kantoorpand

We steken al jaren veel energie in het fasegewijs energiezuiniger maken van onze woningen. Maar ons eigen kantoorpand aan de Callistolaan in Dordrecht voldeed intussen zelf niet meer aan alle eisen. Daarnaast bleek uit onderzoek dat we ook te veel vierkante meters hadden voor het aantal medewerkers dat bij ons ...

Digitalisering

Digitalisering

We zien het overal om ons heen: digitalisering. Ook bij Trivire hebben we deze ambitie. Wij denken namelijk dat een groot deel van onze huurders op een snelle en makkelijke manier met ons in contact wil komen en zoveel mogelijk zelf hun zaken online met ons wil regelen. Dit zijn ...

Visitatie

Visitatie

Trivire is in 2019 voor de tweede keer gevisiteerd. Volgens de herziene Woningwet uit 2015 moeten alle woningcorporaties in Nederland zich één keer in de vier jaar laten visiteren. Een visitatie is een onderzoek naar het functioneren van een woningcorporatie, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. Trivire is in ...

Het financiële plaatje

Het financiële plaatje

Net zoals dat thuis gaat, komt er ook bij Trivire geld binnen en wordt er geld uitgegeven. We noemen dat ‘de portemonnee van Trivire’. De belangrijkste inkomstenbron voor Trivire is natuurlijk de huuropbrengst. Deze was voor 2019, inclusief de vergoeding voor de servicekosten ruim € 101 miljoen. Dat is bijna ...

Berichten

Een nieuw huurdersportaal

Een steeds groter wordende groep huurders vindt het belangrijk om hun zaken zelf met ons te regelen; waar en wanneer hen dat uitkomt. Met ons ...

Verder

Jaarlijkse prestatieafspraken volkshuisvesting

In de Woningwet van 2015 is vastgelegd dat woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties elk jaar prestatieafspraken maken. Hierin staat bijvoorbeeld welke woningen de corporaties gaan bouwen ...

Verder

Benchmark

Om de prestaties van woningcorporaties onderling te kunnen vergelijken, publiceert de branchevereniging Aedes jaarlijks een zogeheten benchmark. In de Aedes Benchmark worden de prestaties van ...

Verder

Procesmanagement

Trivire heeft in 2019 hard gewerkt aan het verder verbeteren van haar werkprocessen. We vonden het daarbij belangrijk om onze klanten te betrekken. Zij kunnen ...

Verder