Visitatie

Trivire is in 2019 voor de tweede keer gevisiteerd. Volgens de herziene Woningwet uit 2015 moeten alle woningcorporaties in Nederland zich één keer in de vier jaar laten visiteren. Een visitatie is een onderzoek naar het functioneren van een woningcorporatie, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. Trivire is in 2019 voor de tweede keer gevisiteerd.

Deze commissie levert aan het einde van het onderzoek een rapport op waarin staat hoe de maatschappelijke prestaties van Trivire zijn in haar werkgebied (Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht) over de afgelopen vier jaar. Ook geeft de commissie in haar rapport aan welke punten Trivire kan verbeteren en waar kansen liggen op het gebied van samenwerking.

Het onderzoek
Tijdens het visitatie-onderzoek heeft de commissie niet alleen heel veel documenten bekeken die Trivire heeft gemaakt in de periode van 2015 tot 2019. Belangrijker misschien nog wel, is dat de commissie vooral met veel mensen heeft gesproken die regelmatig met Trivire te maken hebben.

Denk hierbij aan medewerkers, huurders, mensen van andere lokale woningcorporaties, mensen binnen de gemeenten in de Drechtsteden, leden van onze Raad van Commissarissen (RvC) en partijen waarmee wij veel samenwerken. Tijdens een aantal dialoogsessies zijn al deze mensen met elkaar in gesprek gegaan over het functioneren van Trivire. Hierdoor heeft de commissie een breed en stevig beeld van ons gekregen. En hebben wijzelf mooie inzichten gekregen over onze organisatie, maar ook over de samenwerking met al deze mensen.

Resultaten
Inmiddels is het rapport van de commissie klaar en terug te vinden op onze website. Wij zijn heel tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. Net als de terugkoppeling die wij hebben gekregen van de mensen waarmee wij veel samenwerken, waaronder onze huurders. We hebben het echt ervaren als een waardevol cadeau. Met de verbeterpunten gaan we aan de slag.