Dienstverlening: vanuit de leefwereld van onze bewoners

Hoe wij kijken naar onze dienstverlening en de plek die wij vinden dat klanten in zouden moeten nemen in onze organisatie, hebben we voor onszelf op een rijtje gezet. De kern van deze visie is simpel: wij willen dat onze klanten tevreden zijn en betrokken worden bij alles wat we doen.

Een snel en duidelijk antwoord op basisvragen zorgt hier in veel gevallen voor. Maar we zien ook steeds vaker dat de vraag of de situatie van een bewoner moeilijker op te lossen is. Dat vraagt van ons dat wij meer dan voorheen doorvragen en ons verplaatsen in de bewoner en zijn vraagstuk.

Klantprogramma
In 2019 zijn we binnen Trivire gestart met een zogenaamd klantprogramma. Dit programma zorgt ervoor dat we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn en laat zien wat dit vraagt van ons als organisatie, maar ook als medewerkers. In 2019 hebben we vooral aandacht besteed aan het op een andere manier kijken naar klantcontact. Dit vraagt van ons als medewerkers een andere houding dan die we tot nu toe hebben gehad, namelijk meer faciliterend en minder sturend. Goed luisteren en openstaan voor de mening van de klant en maatwerk leveren daar waar dit nodig is. Zo kunnen wij écht van betekenis zijn.

Dat we stappen aan het maken zijn, blijkt wel uit de reacties van bewoners die ons bedanken of complimenteren voor de manier waarop wij hen in, soms lastige situaties, hebben geholpen. Soms door een luisterend oor te bieden of hen advies te geven. En andere keren is de oplossing heel praktisch. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het koppelen van een bewoner aan één van onze maatschappelijke partners om te helpen met een klusje in huis of een vraag op het vlak van eenzaamheid.

Nieuwe energie
Door op een nieuwe manier te kijken en aan de slag te zijn met onze dienstverlening, merken we dat in onze eigen organisatie nieuwe energie ontstaat. Want voor al onze medewerkers geldt dat zij de klant graag willen helpen. Alleen de manier waarop is nog een zoektocht. Veel vaker dan ooit tevoren vragen we onszelf nu af: kan dit wel? En mag dit wel? Want we deden het altijd anders.

Deze zoektocht doorlopen we gelukkig niet alleen. Dit doen we samen met onze huurders en maatschappelijke partners. Dat levert mooie gesprekken en wederzijds begrip op. Want met elkaar zoeken we steeds naar de beste oplossing met de middelen die we hebben. Dan is het soms wikken en wegen met elkaar. Maar de intentie is altijd om er samen uit te komen. En dat is de basis.