Woonomgeving Trivire resultaten 2019

Bewoners die met plezier wonen, elkaar kennen, voor elkaar zorgen en de weg weten te vinden naar hulpverlening. Dat is hoe wij een wijk het liefste zien, mooi in balans. Dit noemen we ook wel een vitale wijk, waar iedereen welkom is. Daar zetten we ons bij Trivire elke dag voor in.

Meten = weten
We willen op een objectieve manier meten hoe het gesteld is met de leefbaarheid in buurten, wijken en woongebouwen. Daarom maken we sinds 2018 gebruik van ons meetinstrument leefbaarheid. Met behulp van dit instrument bepalen we welke wijken onze aandacht nodig hebben en daar stemmen wij onze inzet op af. Ook ketenpartners en bewoners leveren hun input voor het jaarlijks bijwerken van het meetinstrument.

Denken in oplossingen
Ondanks alle inzet staat de leefbaarheid in sommige wijken onder druk. We sloten in 2019 meer dan ooit (preventief) bijzondere huurcontracten af met (woon)begeleiding door een zorgpartij. Ook merken we dat het aantal complexe overlastzaken toeneemt. We denken in oplossingen, maar dit wordt door het complexer worden van problemen wel een steeds grotere uitdaging. Samen deze problemen aanpakken, maakt hierin écht het verschil, dit merken we elke dag. De rol van betrokken bewoners is hierin onmisbaar.

We volgen innovatieve ontwikkelingen op het gebied van wijkbeheer. Daardoor kiezen we soms voor oplossingen die net even anders zijn of kijken we op een andere manier naar een probleem. We leren elke dag weer bij: door samen te werken, feedback op uitgevoerde projecten te krijgen en van onze partners.

Een goed netwerk
Naast onze eigen inzet en de betrokkenheid van bewoners, is een goed netwerk met maatschappelijke partners in de wijk erg belangrijk. In dit netwerk is het essentieel dat we elkaar makkelijk weten te vinden en samen nadenken over oplossingen. Het plan van aanpak voor een wijk, die gemaakt wordt op basis van de output van het meetinstrument leefbaarheid, verwerken we in een wijkvisie. Op deze manier krijgen we snel duidelijk wat er nodig is om de wijk klaar te maken voor de toekomst, zodat het een plek blijft waar het prettig wonen is. En zo zetten we onze hulp in daar waar dit het hardste nodig is.

Innovatieve ontwikkelingen
We volgen innovatieve ontwikkelingen op het gebied van wijkbeheer. Daardoor kiezen we soms voor oplossingen die net even anders zijn of kijken we op een andere manier naar een probleem. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een vraagstuk waarbij de belangen van Trivire en de maatschappelijke partner recht tegen over elkaar staan. We leren steeds beter om op zo’n moment te zoeken naar een gezamenlijke oplossing en daar zijn we trots op. Hier hebben onze bewoners namelijk ook het meeste aan! We leren elke dag weer bij: door samen te werken, feedback op uitgevoerde projecten te krijgen en van onze partners.

(2) Artikelen Woonomgeving

Vitale wijken in balans

Vitale wijken in balans

Een schone, goed onderhouden en veilige buurt is prettig om in te wonen. Daarom hebben we bij Trivire veel aandacht voor de vitaliteit en balans van de wijken waar onze woningen staan. Regelmatig onderhoud en normale aandacht voor de leefbaarheid is vaak voldoende om een goede leefomgeving te behouden. Maar ...

Onmisbaar: betrokken bewoners

Onmisbaar: betrokken bewoners

Er komt heel wat kijken bij het schoon en veilig houden van onze woongebouwen. Onze huismeesters en wijkregisseurs lopen regelmatig rondes in buurten en woongebouwen, spreken mensen aan bij overlast of ander ongewenst gedrag, investeren in netwerken en zorgen er voor dat zaken die kapot zijn worden hersteld. Hierbij werken ...

Cijfers 2019

Waardering woning

De gemiddelde waardering van woningen in 2019

Trivire tientje

Aantal initiatieven gefinancierd met behulp van Trivire tientjes

Waardering buurt

De gemiddelde waardering van buurten in 2019

Berichten

Huisuitzettingen door overlast/hennep

Bij Trivire doen we er alles aan om huisuitzettingen te voorkomen. Als wij toch tot ontruiming overgaan, is er al heel veel geprobeerd om de ...

Verder

Trivire Tientje

Via het Trivire Tientje kunnen bewoners budget verzamelen voor een activiteit rondom hun woning. Dit doen zij door handtekeningen op te halen bij andere bewoners. ...

Verder

Huurdersparticipatie

Bewonerscommissies en de Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT) zijn erg waardevol bij het werken aan vitale wijken en buurten. Zij zijn de oren en ogen in de ...

Verder

Anders kijken naar problemen

We werken als Trivire veel samen met maatschappelijke partners. Dat is heel waardevol, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Vaak hebben we namelijk verschillende ...

Verder

Pop up kantoor Oud Krispijn

De Mauvebuurt in Oud Krispijn in Dordrecht is een buurt met een vriendelijke uitstraling. Toch is het lastig voor ons en onze maatschappelijke partners om ...

Verder