Onmisbaar: betrokken bewoners

Er komt heel wat kijken bij het schoon en veilig houden van onze woongebouwen. Onze huismeesters en wijkregisseurs lopen regelmatig rondes in buurten en woongebouwen, spreken mensen aan bij overlast of ander ongewenst gedrag, investeren in netwerken en zorgen er voor dat zaken die kapot zijn worden hersteld. Hierbij werken zij samen met bewoners die als vrijwilligers hun steentje willen bijdragen.

Het zijn deze betrokken bewoners die ons werk een stukje gemakkelijker maken, omdat zij als geen ander weten wat er nodig is in hun woongebouw. Wij zijn dan ook oprecht blij met alle vormen van bewonersbetrokkenheid.

Activiteiten
Er zijn verschillende plekken waar bewoners hun inzet kunnen tonen. Dit kan bijvoorbeeld een bewonersinitiatief in het kader van het Trivire Tientje zijn. Zo is er dit jaar door bewoners een binnentuin opgeknapt in de binnenstad van Dordrecht en zijn een aantal woongebouwen in december in kerstsfeer gebracht. Ook dragen bewoners hun steentje bij door als vrijwilliger actief bezig te zijn met het schoon en veilig houden van de eigen woonomgeving. Dit gaat van signaleren en melden of opruimen tot medebewoners aanspreken.

Beheergroep Kapiteinflats
In de Kapiteinflats in Zwijndrecht is een actieve vrijwilligersgroep te vinden. Deze groep zeer actieve bewoners spant zich dagelijks in om de vijf flatgebouwen waar zij wonen netjes en schoon te houden. Zij lopen elke ochtend en avond rondes, melden reparaties, spreken mensen aan, ruimen zaken op, zorgen voor versieringen tijdens feestdagen en organiseren activiteiten voor kinderen en buren. Als beheergroep hebben zij een heel goed beeld van hoe het er aan toe gaat in hun buurt.

Inmiddels hebben we met elkaar geconstateerd dat er, ondanks alle inspanningen van de beheergroep en Trivire, meer nodig is om de leefbaarheid in de Kapiteinflats op peil te houden. Samen hebben we een plan van aanpak gemaakt om de leefbaarheid in de Kapiteinflats weer een positieve impuls te geven.

Zo gaan we een aantal mensen tijdelijk huisvesten met de opdracht om activiteiten in de Kapiteinflats te gaan organiseren. Deze activiteiten zullen bijdragen aan meer saamhorigheid en elkaar weer leren kennen. Ook zijn we in gesprek met de Stichting De Hoop om een ervaringsdeskundige in te zetten om makkelijker in contact te komen met mensen die problemen hebben. Op deze manier hopen we hen toch te kunnen bereiken en helpen.

Meer artikelen met betrekking tot Woonomgeving