Vitale wijken in balans

Een schone, goed onderhouden en veilige buurt is prettig om in te wonen. Daarom hebben we bij Trivire veel aandacht voor de vitaliteit en balans van de wijken waar onze woningen staan. Regelmatig onderhoud en normale aandacht voor de leefbaarheid is vaak voldoende om een goede leefomgeving te behouden.

Maar er zijn ook wijken en buurten waar we intensiever aan de slag moeten. Voor deze wijken maken we dan een plan van aanpak en soms ook een wijkvisie. Steeds vaker doen we dit samen met bewoners en maatschappelijke partners die ook in de wijk actief zijn.

Integrale wijkvisie
Zwijndrecht Noord is een goed voorbeeld van een wijk waar is gestart met het maken van een wijkvisie. In de Planetenbuurt spelen er verschillende problemen bij de bewoners van 400 woningen. Armoede, werkeloosheid, psychische problematiek en overlast zorgen ervoor dat de balans in deze wijk onder druk staat. De bewoners vinden het moeilijk om deze problemen zelfstandig aan te pakken. Ook kijken we naar de kwaliteit van de woningen in de wijk: wat is er nodig om deze weer op het gewenste niveau te krijgen?

Daarom zijn we samen met de gemeente Zwijndrecht en collega-corporatie Woonkracht10 gestart met een integrale wijkvisie voor Zwijndrecht Noord. Met een integrale wijkvisie vorm je samen met alle partijen die actief zijn in een wijk, dus ook met bewoners zelf, een toekomstplaatje voor de wijk. Integraal betekent ook dat we niet alleen met elkaar hebben gekeken naar de staat van de woningen, maar ook naar andere zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanwezige voorzieningen en de leefbaarheid in de wijk.

Het mooie van deze aanpak is dat je samen met bewoners en maatschappelijke partners een duidelijk beeld krijgt van de belangrijkste vraagstukken. Ook is er snel duidelijk wat nodig is om de wijk klaar te maken voor de toekomst, zodat het een plek blijft waar het prettig wonen is. De integrale wijkvisie is naar verwachting in de eerste helft van 2020 klaar.

Buurtaanpak Zwijndrecht
Integraal werken is niet nieuw. In de wijk Meerdervoort in Zwijndrecht is de zogenaamde Buurtaanpak een succes. De Buurtaanpak is een samenwerking van bewoners, gemeente, woningcorporaties en welzijnswerk.

De wijk heeft inmiddels een flinke positieve ontwikkeling doorgemaakt en bewoners voelen zich weer betrokken bij hun buurt. Wat we hebben gedaan? De tuinen zijn aangepakt en er zijn verschillende opruimacties georganiseerd. Tijdens deze activiteiten leerden de bewoners van de wijk elkaar beter kennen en ontstonden er mooie verbindingen. Zo zagen we bijvoorbeeld dat sommige bewoners die hulp nodig hadden om hun tuin op te ruimen of te snoeien ineens hulp kregen van hun buren. En er werden ineens andere hulpvragen van bewoners zichtbaar, die weer konden worden opgepakt door maatschappelijke partners die actief zijn in de wijk. Ook hebben er verschillende bewoners een actieve rol opgepakt in de wijk, omdat ze zagen dat dit werkt. Mooie resultaten waar wij erg trots op zijn!